13/01/2018, 15:41

Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép cộng Bài 1 (trang 43 SGK Toán 4): Nêu kết quả tính: a) 468 + 379 = 847 379 + 468 =… b) 6509 + 2876 = 9385 2876 + 6509=… c) 4268 + 76 = 4344 76 + 4268 =… Lời giải: a) ...

Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép cộng


Bài 1 (trang 43 SGK Toán 4): Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 =…

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509=…

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 =…

Lời giải:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509= 9385

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 =4344

Bài 2 (trang 43 SGK Toán 4): Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 +…

65 + 297 =… + 65

…. + 89 = 89 + 177

b) m + n = n +…

84 + 0 =…+ 84

a + 0 =…+ a =…

Lời giải:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0+ 84

a + 0 = 0 + a = a

Bài 3 (trang 43 SGK Toán 4): Điền dấu >, =, <:

a) 2975 + 4017…4017 + 2975

2975 + 4017…4017 + 3000

2975 + 4017…4017 + 2900

b) 8264 + 927….927 + 8300

8264 + 927…. 900 + 8264

927 + 8264….8264 + 927

Lời giải:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 < 4017 + 3000

2975 + 4017 > 4017 + 2900

b) 8264 + 927 < 927 + 8300

8264 + 927 > 900 + 8264

927 + 8264 = 8264 + 927

Từ khóa tìm kiếm:

 • tính chất Giao hoán của phép cộng
 • giai bai tap toan lop 4 tiinh chat giao hoan cua phep cpng
 • giai toán bài tính chất giao hoán của phép cộng
 • giải vở bài tập toán lớp 4 bài tính chất kết hợp
 • Toán vở bài tập lớp 4 tính chất giao hoán của phép cộng bài 33 giải

Bài viết liên quan

 • Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Giải Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 48 sgk
 • Giải Toán lớp 1 bài So sánh các số có hai chữ số
 • Giải Toán lớp 4 Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Giải Toán lớp 4 Tính chất kết hợp của phép cộng
 • Giải Toán lớp 4 Phép nhân phân số
0