13/01/2018, 15:41

Giải Toán lớp 4 Phép trừ

Giải Toán lớp 4 Phép trừ Bài 1 (trang 40 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính: a) 987864 – 783251 969696 – 656565 b) 839084 – 246937 628450 – 35813 Lời giải: a) 204 613 313 131 b) 592 147 592 637 Bài 2 (trang 40 SGK Toán 4): ...

Giải Toán lớp 4 Phép trừ


Bài 1 (trang 40 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 987864 – 783251

969696 – 656565

b) 839084 – 246937

628450 – 35813

Lời giải:

a) 204 613

313 131

b) 592 147

592 637

Bài 2 (trang 40 SGK Toán 4): Tính:

a) 48600 – 9455

65102 – 13859

b) 80000 – 48765

941302 – 298764

Lời giải:

a) 39145

51243

b) 31235

642538

Bài 3 (trang 40 SGK Toán 4): Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730 km. Quảng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Lời giải:

Độ dài đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 – 1315 = 415 (km)

Đáp số 415km

Bài 4 (trang 40 SGK Toán 4): Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay80 600. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải:

Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 – 80600 = 134200 (cây)

Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 + 134200 = 349000 (cây)

Đáp số: 349000 cây

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 6 bài 6: Phép trừ và phép chia
  • phân số
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 28
  • phân số (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8
  • Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 8
  • Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 6
0