13/01/2018, 15:42

Giải Toán lớp 4 Nhân với số có hai chữ số

Giải Toán lớp 4 Nhân với số có hai chữ số Bài 1 (trang 69 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính: a) 86 x 53; b) 33 x44; c) 157 x 24; d) 1122 x 19. Lời giải: Đáp số: a) 4558 b) 1452 c) 3768 d) 21318 Bài 2 (trang ...

Giải Toán lớp 4 Nhân với số có hai chữ số


Bài 1 (trang 69 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53;

b) 33 x44;

c) 157 x 24;

d) 1122 x 19.

Lời giải:

Đáp số:

a) 4558

b) 1452

c) 3768

d) 21318

Bài 2 (trang 69 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức 45 x a với a bằng 13, 26, 39

Lời giải:

Nếu a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585

Nếu a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170

Nếu a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755

Nhận xét: 26 = 13 x 2, 39 = 13 x 3

1170 = 585 x 2, 1755 = 585 x 3

Vậy khi giá trị của a tăng lên gấp 2 (3) lần thì giá trị của biểu thức 45 x a cũng tăng 2 (3) lần

Bài 3 (trang 69 SGK Toán 4): Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Lời giải:

Số trang của 25 quyển vở là:

48 x 25 = 1200 trang

Đáp số 1200 trang

Từ khóa tìm kiếm:

 • vo bai toan lop 4 nhan voi so co hai chu so
 • Nhan voi so co hai co hai chu so toan lop 4 trang 69
 • toán 4 trang 69 nhân với số có hai chữ số
 • toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số vỡ bài tập
 • toan lop 4 trang 69tinh gia tri bieu thuc45 nhan voi a

Bài viết liên quan

 • Giải Toán lớp 4 Biểu thức có chứa hai chữ
 • Giải Toán lớp 4 Nhân với số có ba chữ số
 • Giải Toán lớp 4 Nhân với số có một chữ số
 • Giải Toán lớp 4 Biểu thức có chứa ba chữ
 • Giải Toán lớp 2 bài 13 trừ đi một số: 13 – 5
 • Giải Toán lớp 2 bài Bảng trừ
 • Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số
 • Giải Toán lớp 11 Ôn tập cuối năm
0