13/01/2018, 15:44

Giải Toán lớp 4 Hình bình hành

Giải Toán lớp 4 Hình bình hành Bài 1 (trang 102 SGK Toán 4): Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành? Lời giải: Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành. (Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối không song song). ...

Giải Toán lớp 4 Hình bình hành


Bài 1 (trang 102 SGK Toán 4): Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Lời giải:

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

(Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối không song song).

Bài 2 (trang 102 SGK Toán 4): Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

AB và DC là hai cạnh dối điện.

AD và BC là hai cạnh đối diện.

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?

 

Lời giải:

Hình bình hành MNPQ có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Bài 3 (trang 103 SGK Toán 4): Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành.

Lời giải:

a) Cạnh trên dài 6 ô. Dịch đỉnh A sang phải 6 ô ta được đỉnh D. Nối AD và CD ta có hình bình hành ABCD.

b) Cạnh dưới dài 5 ô. Dịch đỉnh snag trái 5 ô ta được đỉnh N. Nối MN và PN ta có hình bình hành MNPQ.

Từ khóa tìm kiếm:

 • giai mau bai toan lop 4 bai hình bình hành trang 102
 • bai tap ve hinh binh hanh lop 4
 • toán lớp 4 hình bình hành
 • hinh binh hanh lop4
 • toan lop 4 hinh binh hanh trang 102

Bài viết liên quan

 • Giải Toán lớp 4 Hai đường thẳng song song
 • Giải Toán lớp 9 Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
 • Giải Toán lớp 5 Hình thang
 • Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 104
 • Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 144
 • Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng song song
 • Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Giải Toán lớp 4 Hai đường thẳng vuông góc
0