13/01/2018, 15:57

Giải Toán lớp 1 bài Độ dài đoạn thẳng

Giải Toán lớp 1 bài Độ dài đoạn thẳng Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn? Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu); Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất: Bài giải: Bài 1: a) Đoạn thẳng AB dài ...

Giải Toán lớp 1 bài Độ dài đoạn thẳng


Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn?

Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu);

Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất:

Bài giải:

Bài 1:

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD và đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

b) Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng AB.

c) Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV và đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS.

d) Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM và đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK.

Bài 2:

Bên trái: ghi vào hình là số 4.

Bên phải: ghi vào hình từ trên xuống dưới là số 7, số 5 và số 3.

Bài 3:

Tô màu vào băng giấy thứ hai.

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 104
  • Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình bình hành
  • Giải Toán lớp 1 bài Điểm. Đoạn thẳng
  • Giải Toán lớp 6 Bài 9: Tam giác
  • Giải Toán lớp 2 bài Đề-xi-mét
  • Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
  • Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
  • Giải Toán lớp 3 bài Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
0