12/01/2018, 17:44

Giải bài tập Bài 11 trang 27 SGK GDCD lớp 6

Giải bài tập Bài 11 trang 27 SGK GDCD lớp 6 Học tập để phát huy truyền thống của gia đình, học tập để có đủ khả năng góp phần xây dựng quê hương, đất nước. ...

Giải bài tập Bài 11 trang 27 SGK GDCD lớp 6

Học tập để phát huy truyền thống của gia đình, học tập để có đủ khả năng góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

a)  Nhân dịp đầu năm học, lớp 6B tổ chức thảo luận về "Mục đích học tập". Cuộc tranh luận đã nảy ra những ý kiến khác nhau như :

Học tập để phát huy truyền thống của gia đình

Học tập để có đủ khả năng góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Học tập để dễ kiếm được việc làm nhàn hạ.

Học để khỏi hổ thện với bạn bè.

Em đồng ý với quan điểm nào ? Vì sao ?

Em không đồng ý với quan điểm nào ? Vì sao ?

Mục đích học tập của em là gì ? Tại sao 

Trả lời

-  Theo em, em không đồng ý với quan điểm “Học tập để dễ kiếm được việc làm nhàn hạ” vì đó là mục đích học tập không đúng.

-   Em đồng ý với tất cả các quan điểm còn lại nhưng chưa đủ. Vì vậy phải tổng hợp nhiều yếu tố, nhưng mục đích sâu sắc nhất là góp phần xây dựng quê hương, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và vì tương lai của bản thân, vì danh dự của gia đình và truyền thống của nhà trường.

-  Mục đích học tập của em là trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt, trở thành con người chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương đất nước, bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

-  Bởi vì, chỉ có xác định đúng đắn mục đích học tập của mình vì tương lai bản thân gắn với tương lai của đất nước thì em mới có thể học tập tốt.

b) Đánh dấu X vào ô trống tương ứng những động cơ học tập mà em cho là hợp lí?

a) Tương lai của bản thân

b) Danh dự của gia đình

c) Truyền thống của nhà trường

d) Kính trọng thầy cô giáo

e) Thương yêu cha mẹ

g) Dân giàu nước mạnh

h) Không muốn thua kém bạn

i) Điểm số

k) Giàu có

Trả lời

 Học sinh đánh dấu X vào ô trống tương ứng với các câu trả lời đúng.

c)  Để thực hiện mục đích học tập, em thấy bản thân đã thực hiện được tốt những điều gì nêu dưới đây :

-  Quyết tâm vượt khó.

-  Có kế hoạch.

-  Tự giác

-  Đọc thêm sách.

-  Học tập mọi người.

-  Giúp đỡ bạn học yếu.

-  Tranh thủ thời gian học tập

Trả lời

Để thực hiện mục đích học tập, em thấy bản thân đã thực hiện được tốt tất cả những điểm đã nêu ở trên.

d)    Bạn Quang đến nhà bạn Tuấn định trao đổi nội dung kiểm tra bài "Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội", thấy Tuấn đang đọc sách "Người tốt, việc tốt".

Bạn Quang hỏi :

-   Ngày mai kiểm tra môn Giáo dục công dân, sao cậu lại đọc sách này ?

Em thử đoán xem Tuấn trả lời Quang như thế nào ?

Trả lời

Tuấn sẽ nói với Quang: Đọc sách “Người tốt, việc tốt” để thêm ví dụ minh họa cho bài học, bài kiểm tra. Vì sách “Người tốt, việc tốt” là loại sách rất bổ ích đối với học sinh. Tranh thủ đọc, liên hệ với bản thân để rèn luyện.

đ) Em hãy tìm hiểu và kể về một bạn trong lớp (hoặc trong trường) mà theo em đã xác định mục đích học tập đúng đắn.

Trả lời

Học sinh hãy lấy ví dụ cụ thể một người bạn trong lớp, có thể là bạn lớp trưởng, lớp phó học tập hoặc bạn ngồi cạnh em mà theo em đã xác định đúng đắn mục đích học tập.


0