13/01/2018, 21:12

Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp Sinh 12

Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp Sinh 12 Giải bài 1,2,3,4,5 trang 78 SGK Sinh 12 : Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp – Chương 4 sinh 12: ứng dụng di truyền học. Bài 1: Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng ...

Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp Sinh 12

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 78 SGK Sinh 12:  Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp – Chương 4 sinh 12: ứng dụng di truyền học.

Bài 1:  Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?

– Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: chọn giống từ lâu đã tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau, rồi sau đó lai giống và chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn. Những cá thể có tổ hợp gen mong muốn sẽ được cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra các giống thuần chủng.

-Tạo giống lai có ưu thế lai cao: Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.

 Để tạo ra những con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau. Sau đó, cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao. Nhiều khi trong cùng một tổ hợp lai,phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai.


Bài 2: Thế nào là ưu thế lai?

Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu,khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.


Bài 3: Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.

– Tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau

– Cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao.


Bài 4: Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

Ưu thế lai thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau là do thế hệ sau.

Vì khi ta cho lai hai dòng thuần chủng; F1 sẽ mang kiểu gen dị hợp => tổ hợp tất cả các tính trội của bố & mẹ.


Bài 5: Câu nào dưới đây giải thích về ưu thế lai là đúng?

A. Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao.

B. Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lí luôn cho ưu thế lai cao.

C. Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai.

D. Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không thuần chủng.

0