03/06/2017, 23:15

Chọn chép hai câu tục ngữ mà em đã học, hoặc sưu tầm dược. Nêu lên ý nghĩa giá trị kinh nghiệm mà những câu tục ngữ ấy thể hiện.

Nếu như ca dao là tiếng nói của trái tim, thì tục ngữ lại là tiếng nói của trí tuệ. Những câu tục ngữ thường ngắn gọn có nhịp điệu, có hình ảnh thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt. Mỗi câu tục ngữ là một chân lí của cuộc sống. Trong số những câu tục ngữ đó em thích nhất là hai câu ...

Nếu như ca dao là tiếng nói của trái tim, thì tục ngữ lại là tiếng nói của trí tuệ. Những câu tục ngữ thường ngắn gọn có nhịp điệu, có hình ảnh thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt. Mỗi câu tục ngữ là một chân lí của cuộc sống. Trong số những câu tục ngữ đó em thích nhất là hai câu tục ngữ sau:

Một mặt người bang mười mặt của
Đói cho sạch, rách cho thơm.

Trước hết câu tục ngữ: Một mặt người bằng mười mặt của. Nội dung của câu tục ngữ là đề cao giá trị con người, con người quý hơn mọi của cải vật chất, thế hiện tư tưởng nhân văn cao đẹp, coi trọng con người, sinh mệnh con người là trên tất cả. Câu tục ngữ còn người còn của, người làm ra của chứ không phải của làm ra người cũng thể hiện tinh thần đó.

Câu tục ngữ này được diễn đạt bằng hình thức so sánh. So sánh mặt người - mặt của và sử dụng quan hệ đối lập một - mười nhằm làm nổi bật giá trị của con người.

Câu tục ngữ thứ hai: Đói cho sạch rách cho thơm, có hai lớp nghĩa. Nghĩa đen là dù ăn đói mặc rách nhưng phải giữ cho mình được sạch sẽ thơm tho, như vậy cái đói rách kia sẽ giảm bớt đi và ta vẫn được mọi người tôn trọng. Nhưng đó chưa phải là ý nghĩa chính, điều mà nhân dân ta gởi gắm qua câu tục ngữ đó là dù nghèo khổ cơ cực đến đâu chăng nữa cũng phải giữ cho phẩm chất và nhân cách của mình được trong sạch. Nhân cách của con người mới là quan trọng, đó là phong cách sông, bản lĩnh sống của con người Việt Nam.

Câu tục ngữ được chia làm hai vế cân xứng, theo quan hệ đối ngữ tương hỗ. Đói cho sạch - rách cho thơm, và những cặp từ tương phản đói - sạch, rách - thơm càng có ý nghĩa nhấn mạnh con người phải vượt lên hoàn cảnh.

Cả hai câu tục ngữ đều là những bài học sâu sắc về cách ứng xử trong cuộc sống. Tất nhiên để thực hiện được những điều đó là không phải dễ, đòi hỏi mỗi chúng ta phải cố gắng, cô' gắng rất nhiều! 

0