12/01/2018, 15:44

Chính tả bài Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Chính tả bài Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Câu 1.Nghe - Viết : Đối đáp với vua (trích)Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau bChứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã, có nghĩa như sau.Câu 3. Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động. ...

Chính tả bài Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Câu 1.Nghe - Viết : Đối đáp với vua (trích)Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau bChứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã, có nghĩa như sau.Câu 3. Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động.

Câu 1.  Nghe - Viết : Đối đáp với vua (trích)

Câu 2. Tìm các từ :

a)   Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau :

-        Nhạc cụ hình ống, thổi bằng hơi : sáo

-       Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn các động tác khéo léo của người và thú : xiếc

b)   Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã, có nghĩa như sau :

-       Nhạc cụ bằng tre gỗ, gõ thành tiếng : mõ

-       Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải : vẽ


Câu 3. Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động :

a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng s : sẩy chân, san sẻ, soi gương, mua sắm, sà xuống ...

Chứa tiếng bắt đầu bằng X : xé giấy, xé nát, xoa bóp, xông hơi, xỉa răng, xô đẩy, xối nước, xỏ chỉ, xoá bỏ, xúc đất, xới luống ...

b) Chứa tiếng có thanh hỏi : cởi áo, chẻ củi, nhổ cỏ, bỏ rác, đổ nước, ngủ, kể lể, rảo bước, thổi cơm, bẻ bắp, chẻ lạt, dạy bảo ...

Chứa tiếng có thanh ngã : gõ mõ, vẽ tranh, đục đẽo, ẵm bồng, diễn trò, chữa xe, dẫn đường, vẫy tay ...

soanbailop6.com

0