12/01/2018, 11:33

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 130 Địa lí 10-

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 130 Địa lí 10- Em hãy kể tên các mặt hàng của ngành công nghiệp thực phẩm đang tiêu thụ trên thị trường Việt Nam? ...

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 130 Địa lí 10-

Em hãy kể tên các mặt hàng của ngành công nghiệp thực phẩm đang tiêu thụ trên thị trường Việt Nam?

Em hãy kể tên các mặt hàng của ngành công nghiệp thực phẩm đang tiêu thụ trên thị trường Việt Nam?

Hướng dẫn giải:

- Rượu: Pháp, Nga,...
- Bia: Heniken, Tiger, Carlsberg, Sài Gòn, Hà Nội. Halida,...
- Nước giải khát: Pepsi, Coca cola,...
- Đường: Lam Sơn, Biên Hòa, Hiệp Hòa,...
- Sữa: Hà Lan. Pháp, Vinamilk,...
- Đồ hộp: Visan, Hạ Long,...

0