13/01/2018, 08:39

Câu 4 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu 4 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Năng lượng liên kết của một hạt nhân ...

Câu 4 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Năng lượng liên kết của một hạt nhân

Bài 4. Năng lượng liên kết của một hạt nhân

A. có thể âm hoặc dương.                          

B. càng lớn, thì hạt nhân càng bền.

C. càng nhỏ, thì hạt nhân càng bền.          

D. có thể triệt tiêu, đối với một số hạt nhân đặc biệt.

Giải

Chọn đáp án B. Càng lớn thì hạt nhân càng bền.

soanbailop6.com

0