Câu 2 trang 62 SGK Công Nghệ 7

Câu 2 trang 62 SGK Công Nghệ 7 Hãy nêu thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng ở nước ta ? ...

Câu 2 trang 62 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng ở nước ta ?

Hãy nêu thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng ở nước ta ? 

Hướng dẫn trả lời

Thời vụ :

Miền Bắc: tháng 11 đến tháng 2

Miền Trung: tháng 1 đến tháng 2

Miền Nam: tháng 2 đến tháng 32

Quy trình :

Bước 1: gieo

Bước 2: lấp đất

Bước 3: che phủ

Bước 4: tưới nước

Bước 5: phun thuốc (Vãi đều hạt trên luống)(giữ độ ẩm, tránh côn trùng) (giữ ẩm cho đất và hạt)(cung cấp độ ẩm cho hạt)(diệt sâu, bệnh)

0