Câu 2 trang 24 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Câu 2 trang 24 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Những bộ phận nào của máy tham ra vào quá trình tạo mũi may ? ...

Câu 2 trang 24 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Những bộ phận nào của máy tham ra vào quá trình tạo mũi may ?

Những bộ phận nào của máy tham ra vào quá trình tạo mũi may ? 

Hướng dẫn trả lời

Bộ phận kim và chỉ trên 

+ Kim máy                                          + Trục kim 

+ Ống giữ kim                                     + Cần giật chỉ 

+ Móc dẫn chỉ                                      + Trục căm chỉ 

+ Cụm điều chỉnh sức căng của chỉ 

+ Bộ phận ép vải                                   + Ốc trục và lò xo

+ Trục chân vịt                                     + Cần nâng và hạ chân vịt.

+ Bàn đưa vải                                       + Ốc điều chỉnh bàn đưa vải.

+ Vỏ ốc chao                                         + Thoi (chuyền)

+ Chao chỉ                                            + Suốt.

Thoi, suốt nằm trong ổ chao, là bộ phận chỉ dưới của máy may

0