Câu 1 trang 85 SGK Công nghệ 11

Câu 1 trang 85 SGK Công nghệ 11 Hãy trình bày bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt. ...

Câu 1 trang 85 SGK Công nghệ 11

Hãy trình bày bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt.

Hãy trình bày bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt.

Trả lời:

- Sau khi cắt gọt đi phần kim loại dư của phôi dưới dạng phoi người ta thu được sản phẩm có hình dạng và kích thước theo yêu cầu.

- Phương pháp gia công  KL bằng cắt gọt là phương pháp gia công phổ biến nhất trong ngành chế tạo cơ khí.

- Sản phẩm có độ chính xác cao, nhẵn bóng bề mặt cao

0