05/06/2023, 09:25

CÁCH TÍNH NGÀY PHÉP NĂM TRONG CTY

CÁCH TÍNH PHÉP NĂM

Chuyện Tính ngày phép năm : công ty em có mức tính thâm niên như sau :

từ 1-5 năm là 12 ngày phép năm 

từ 6-10 năm là 14 ngày phép năm 

từ 11 năm là 15 ngày phép năm 

còn lại những tháng chưa đủ 1 năm thì sẽ được tính thâm niên từ tháng 02 vào làm việc tương ứng 1 tháng được 1 ngày phép năm 

vd : vào tháng 01/2023 thì tháng 02 mới được tính phép năm bạn này sẽ được 11 ngày.

nhờ anh chị trợ giúp em công thức tính với ạ

0