12/01/2018, 11:30

Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu

Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu Ở các đồng bằng của vùng nhiệt đới gió mùa, nhất là ở châu Á. lúa nước là cây lương thực quan trọng nhất, ở những vùng đủ ẩm, ...

Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu

Ở các đồng bằng của vùng nhiệt đới gió mùa, nhất là ở châu Á. lúa nước là cây lương thực quan trọng nhất, ở những vùng đủ ẩm,

Ở các đồng bằng của vùng nhiệt đới gió mùa, nhất là ở châu Á. lúa nước là cây lương thực quan trọng nhất, ở những vùng đủ ẩm, ngô được trồng rất phổ biến. Các loại cây lương thực lấy củ, chủ yếu là sắn trồng ở vùng đồi núi và khoai lang trồng ở vùng đồng bằng.
Ở các vùng nhiệt đới khô hạn của châu Phi, người ta trồng cây cao lương là chủ yếu.
Các cây công nghiệp nhiệt đới rất phong phú. Một số cây công nghiệp được trồng thành vùng tập trung là : cà phê (Nam Mĩ. Tây Phi, Đông Nam Á), cao su Đông Nam Á), dừa (các nước ven biển, nhất là ở Đông Nam Á), bông (Nam A), a (Nam Mĩ), lạc (vùng nhiệt đới ẩm Nam Mĩ, Tây Phi, Nam Á)...
Chăn nuôi ở đới nóng nói chung chưa phát triển bằng trồng trọt. Hình thức /năn thà dê, cừu, trâu, bò trên đồng cỏ còn phổ biến. Cừu, dê được nuôi ở các vùng khô hạn hoặc các vùng núi. Những nơi có đồng cỏ, phát triển chăn nuôi trâu, bò. Ấn Độ là nước có đàn trâu và đàn bò lớn nhất thế giới.
Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung chủ yếu ở các vùng trồng nhiều ngũ cốc lúa, ngô...) và đông dân cư.

0