11/01/2018, 00:00

Bí quyết để vào trường chuyên?

Chăm học và có thái độ quyết tâm với những mục tiêu kế hoạch đã đề ra.Thử sức với các đề thi khó. Sưu tầm những đề thi của các năm trước làm thử xem trình độ của mình đang ở mức nào! ​- Có kế hoạch bài bản , cụ thể . - Đặt mục tiêu - Sưu tầm những đề thi theo từng bậc : dễ -> trung bình -> ...

Chăm học và có thái độ quyết tâm với những mục tiêu kế hoạch đã đề ra.Thử sức với các đề thi khó. Sưu tầm những đề thi của các năm trước làm thử xem trình độ của mình đang ở mức nào!

​- Có kế hoạch bài bản , cụ thể .
- Đặt mục tiêu
- Sưu tầm những đề thi theo từng bậc : dễ -> trung bình -> khó
- Rèn luyện kỹ năng trình bày
- Tập trung cao độ , đào sâu suy nghĩ
0