13/01/2018, 08:48

Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì - trang 35

Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì - trang 35 Bạn Minh làm thí nghiệm trên để chứng minh cây cần nước. ...

Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì - trang 35

Bạn Minh làm thí nghiệm trên để chứng minh cây cần nước.

- Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì

- Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

Trả lời

- Bạn Minh làm thí nghiệm trên để chứng minh cây cần nước

- Dự đoán kết quả: chậu A được tưới nước nên cây vẫn tốt, xanh phát triển bình thường, chậu B cây chậm phát triển, khô.

soanbailop6.com

0