12/01/2018, 10:55

Bài C3 trang 72 sgk vật lí 8

Bài C3 trang 72 sgk vật lí 8 Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động? ...

Bài C3 trang 72 sgk vật lí 8

Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động?

c3. Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động?

Hướng dẫn giải:

Nguyên nhân gây ra chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao - nơ là do các phân tử nước không đứng yên là chuyển động hỗn độn không ngừng. Trong khi chuyển động các phân tử nước va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía, các va chạm này không cân bằng nhau làm cho các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng.

0