12/01/2018, 14:22

Bài 3 trang 112 SGK toán 5 luyện tập

Bài 3 trang 112 SGK toán 5 luyện tập Đúng ghi Đ, sai ghi S. ...

Bài 3 trang 112 SGK toán 5 luyện tập

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

c)  Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

Bài giải:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

0