12/01/2018, 15:03

Bài 3,4 SGK trang 7 Sinh 9

Bài 3,4 SGK trang 7 Sinh 9 3. Hãy lấy vi dụ ở người để minh họa cho các "cặp tính trạng tương phản". ...

Bài 3,4 SGK trang 7 Sinh 9

3. Hãy lấy vi dụ ở người để minh họa cho các "cặp tính trạng tương phản".

3 . Hãy lấy vi dụ ở người để minh họa cho các "cặp tính trạng tương phản".

Ví dụ: Ở người có các tính trạng tương phản như:

-       Tính trạng về độ thẳng của tóc, có hai trạng thái khác nhau là tóc thẳng và tóc quân.

-       Tính trạng về màu da có những trạng thái trái ngược nhau là da trắng và da đen.

Da trắng và da đen là tính trạng tương phản.

-       Tính trạng về độ dày của môi có hai trạng thái ngược nhau là môi dày và môi mỏng.

Môi dày và môi mỏng là tính trạng tương phản.

 4 . Tại sao Menden lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai?

Menden chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các cặp phép lai vì thuận tiện cho việc dễ theo dõi.

0