12/01/2018, 14:39

Bài 3, 4 (luyện tập) trang 30 sgk toán 5

Bài 3, 4 (luyện tập) trang 30 sgk toán 5 Bài 3. Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Bài 4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m ...

Bài 3, 4 (luyện tập) trang 30 sgk toán 5

Bài 3. Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Bài 4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m

Bài 3. Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

Giải

Diện tích sàn là : 6 x 4 = 24 (m2)

Số tiền mua gỗ để lát sàn là :

280 000 X 24 = 6 720 000 (đổng)

Đáp số: 6 720 000 đồng.

Bài 4. Môt khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng ( frac{3}{4}) chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông ? Bằng bao nhiêu héc-ta ?

Giải

Chiều rộng là : 200 x ( frac{3}{4})  = 150 (m)

Diện tích khu đất là :

200 x 150 = 30 000 (m2) hay 3ha

Đáp số: 30 000m2 hay 3ha.

0