12/01/2018, 11:37

Bài 2 trang 104 sgk địa lí 7

Bài 2 trang 104 sgk địa lí 7 Bài 2. Nêu sự khác biệt về kinh tế của khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi ...

Bài 2 trang 104 sgk địa lí 7

Bài 2. Nêu sự khác biệt về kinh tế của khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi

Bài 2. Nêu sự khác biệt về kinh tế của khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi
Trả lời:
- Bắc Phi : các nước Bắc Phi nằm ven Địa Trung Hải, kinh tế khá phát triển, nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa mì, ô liu, cây ăn quả cận nhiệt đới ; các nước phía nam Xa-ha-ra trồng lạc, ngô, bông, ... có ngành công nghiệp chính là khai thác khoáng sản, phát triển du lịch.
- Trung Phi : kinh tế còn kém phát triển, thường xuyên bị khủng hoảng do thị trường nông .sản bên ngoài biến động; trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

0