Thông tin liên hệ
Bài viết của nguyễn phương

Giải bài 4 trang 213 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 50: Cân bằng hóa học Bài 4 (trang 213 sgk Hóa 10 nâng cao): Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là gì? Những yêu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hóa học? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến cân bằng hóa học không? Vì sao? Lời giải: Sự dịch chuyển cân bằng hóa học là sự di ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:11 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 1 trang 212 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 50: Cân bằng hóa học Bài 1 (trang 212 sgk Hóa 10 nâng cao): Hằng số cân bằng K C của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? A. Nồng độ. B. Nhiệt độ. C. Áp suất. D. Sự có mặt chất xúc tác. Lời giải: Chọn B. Các bài giải bài tập Hóa ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:10 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 4 trang 190 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 46: Luyện tập chương 6 Bài 4 (trang 190 sgk Hóa 10 nâng cao): Những dụng cụ bằng bạc hoặc đồng sẽ chuyển thành màu đen trong không khí hay trong nước có chứa hiđro sunfua, là do chúng bị phủ bằng một lớp muối sunfua kim loại có màu đen theo các phản ứng sau: Ag + H 2 S + O 2 ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:10 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 4 trang 172 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 43: Lưu huỳnh Bài 4 (trang 172 sgk Hóa 10 nâng cao): Đun nóng một hỗn hợp bột gồm 2,97g Al và 4,08g S trong môi trường kín không có không khí, được sản phẩm là hỗn hợp rắn A. Ngâm A trong dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp khí B. a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:09 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 3 trang 177 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 44: Hiđro sunfua Bài 3 (trang 177 sgk Hóa 10 nâng cao): Dẫn khí H 2 S vào dung dịch hỗn hợp KMnO 4 và H 2 SO 4 , nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng. Hãy: a) Giải thích hiện tượng quan sát được. b) Viết phương trình hóa học biểu diễn ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:09 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 1 trang 172 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 43: Lưu huỳnh Bài 1 (trang 172 sgk Hóa 10 nâng cao): Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích? A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 B. 1s 2 2s 2 2p 4 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 3d 1 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Hãy chọn câu trả lời đúng. ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:09 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 1 trang 199 sgk Sử 10

Bài 39: Quốc tế thứ hai Câu 1 (trang 199 sgk Sử 10): Trình bày hoàn cảnh của Quốc tế thứ hai Lời giải: - Sau khi Quốc tế thứ nhất giải tán, phong trào cách mạng ở các nước vẫn phát triển. Công nhân nhiều nước được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác, từ đó dẫn đến sự thành lập ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:08 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 38 trang 195

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 (trang 195 sgk Lịch Sử 10): - Cuộc cách mạng 18/3/1871 ở Pa-ri bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Trả lời: - 19/7/1870, chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ. Ngày 2/9/1870, toàn bộ đội quân Pháp và Na-pô-lê-ông III đầu hàng. ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:08 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 5 trang 157 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 40: Khái quát về nhóm oxi Bài 5 (trang 157 sgk Hóa 10 nâng cao): Có những cấu hình electron sau đây: a) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 ; b) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 3d 1 ; c) ls 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 3 3d 2 . Hãy cho biết: - Cấu hình electron viết ở trên là của nguyên tử ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:08 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 10 trang 150 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 37: Luyện tập chương 5 Bài 10 (trang 150 sgk Hóa 10 nâng cao): Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và hiđro bromua vào nước, ta thu được dung dịch chứa hai axit với nồng độ phần trăm bằng nhau. Hãy tính thành phần phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí ...

Tác giả: nguyễn phương viết 10:07 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>