Thông tin liên hệ
Bài viết của Mariazic1

Câu 2 trang 41 Công nghệ 10

Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường : Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hóa học. Lời giải: - Đặc điểm: Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng (thường là 1 hoặc 2) nhưng tỉ lệ rất cao, ngoại trừ phân lân thì đa số phân hóa học dễ ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:16 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 47 Công nghệ 10

Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng (trang 47 sgk Công nghệ 10): Em hãy cho biết tạc dụng của các biện pháp ngăn ngừa sự phát triển của sâu bệnh. Trả lời: - Cày bừa, ngâm đất, phơi đất: Tạo điều kiện không thuận lợi cho sâu bệnh hại ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:15 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 40 Công nghệ 10

Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường (trang 40 sgk Công nghệ 10): Vì sao khi dùng phân đạm, kali bón lót phải bón lượng nhỏ? Nếu bón lượng lớn thì sao? Trả lời: - Cần bón phân đạm, kali lượng nhỏ để cây con có thể hấp thụ ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:15 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 5 trang 17 Công nghệ 10

Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) : So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau. Lời giải: - Giống nhau: Đều có những giai đoạn sản xuất hạt siêu nguyên chủng, hạt nguyên chủng và ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:13 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 7 trang 213 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 50: Cân bằng hóa học Bài 7 (trang 213 sgk Hóa 10 nâng cao): Cho biết phản ứng thuận nghịch sau: H 2 (k) + I 2 (k) ⇌ 2HI(k) Nồng độ các chất lúc cân bằng ở nhiệt độ 430°C như sau: [H 2 ] = [I 2 ] = 0,107M; [HI] = 0,786M Tính hằng số cân bằng K C của phản ứng ở 430°C. ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:11 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 3 trang 202 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học Bài 3 (trang 202 sgk Hóa 10 nâng cao): Tìm một số thí dụ cho mỗi loại phản ứng nhanh và chậm mà em quan sát được trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm. Lời giải: Các ví dụ về loại phản ứng: - Phản ứng nhanh: phản ứng nổ, sự đốt ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:10 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 6 trang 186 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh Bài 6 (trang 186 sgk Hóa 10 nâng cao): Cho các dung dịch không màu của các chất sau: NaCl, K 2 CO 3 , Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 . Hãy phân biệt các dung dịch đã cho bằng phương pháp hóa học mà không dùng thêm hóa chất nào khác làm thuốc thử. ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:09 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 3 trang 166 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 42: Ozon và hiđro peoxit Bài 3 (trang 166 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho tính chất của các chất sau: a) Oxi và ozon cùng có tính oxi hóa, nhưng ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. b) Nước và hiđro peoxit cùng có tính oxi hóa, nhưng ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:08 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 37 trang 189

Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (trang 189 sgk Lịch Sử 10): - Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen. Trả lời: - Hoạt động của C.Mac + C.Mác sinh ngày 5/5/1818 tại thành phố Tơ-ri-ơ ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:07 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 1 trang 173 sgk Sử 10

Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Câu 1 (trang 173 sgk Sử 10): Vì sao các nước đế quốc lại tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa. Lời giải: - Do nhu cầu về nguồn nguyên, nhiên liệu, nguồn nhân công rẻ mạt ngày càng lớn để đáp ứng ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:06 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>