Thông tin liên hệ
Bài viết của Mariazic1

Bài 1 trang 73 sgk Địa Lí 10

Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ? Lời giải: Nguyên nhân: khí hậu (chủ yếu là chế độ nhiệt, ẩm). + Chế độ nhiệt, ẩm quvết định đến sự phân bố của các ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:22 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 84 Công nghệ 10

Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi (trang 84 sgk Công nghệ 10): Em hãy quan sát sơ đồ và cho ví dụ về mỗi loại thức ăn thường được sử dụng ở địa phương em. Loại thức ăn đó dùng cho vật nuôi nào? Trả lời: - Thức ăn tinh: Ngô, thóc gạo, đậu, các loại củ. Dùng cho ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:21 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 3 trang 65 sgk Địa Lí 10

Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng Câu 3: Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất. Lời giải: - Đá mẹ: Là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:20 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 1 trang 68 sgk Địa Lí 10

Bài 18: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật Câu 1: Sinh quyển là gì? Sinh vật có phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển không? Tại sao? Lời giải: - Sinh quyển là một quyển của Trái Đất, trong đó có toàn bộ các ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:20 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 76 Công nghệ 10

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản (trang 76 sgk Công nghệ 10): Em hãy cho ví dụ về những công thức lai kinh tế mà em biết trong sản xuất ở địa phương. Trả lời: Ví du: Lợn ỉ Móng Cái đực được lai với lợn Đại Bạch. (trang 76 sgk Công nghệ ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:19 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 1 trang 67 Công nghệ 10

Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi : Thế nào là sự sinh trưởng, sự phát dụng của vật nuôi? Cho ví dụ. Lời giải: - Sự sinh trưởng là sự tăng về lượng tức là sự tăng trưởng về khối lượng, kích thước của cơ thể. - Sự phát dục là sự tăng về chất tức ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:19 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 3 trang 43 sgk Địa Lí 10

Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất Câu 3: Dựa vào bảng 11 (trang 41 – SGK) và hình 11.3 (trang 42 SGK), trình bày và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ, theo vị trí gần hay xa đại dương. Lời giải: - Biên ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:18 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 13 trang 64 Công nghệ 10

Bài 21: Ôn tập chương 1 : Nêu cơ sở khoa học và quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm vi khuẩn, vi rút, nấm trừ sâu bảo vệ cây trồng. Lời giải: - Cơ sở khoa học: Sử dụng những vi sinh vật gây bệnh cho sâu, bệnh hại cây trồng để sản xuất ra các chế phẩm sinh ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:18 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 2 trang 43 sgk Địa Lí 10

Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất Câu 2: Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo trình tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất. Lời giải: - Khối khí bắc cực (A ) - Frông địa cực (FA). - Khối khí ôn đới (P). - Frông ôn đới ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:17 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 3 trang 49 Công nghệ 10

Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng : Chế độ chăm sóc có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng? Cho ví dụ minh họa. Lời giải: - Chế độ chăm sóc có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến sự phát ...

Tác giả: Mariazic1 viết 10:16 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>