Thông tin liên hệ
Bài viết của EllType

Giải bài 7 trang 113 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 27: Luyện tập chương 4 Bài 7 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao): NaOH có thể được điều chế bằng: a) Một phản ứng hóa hợp. b) Một phản ứng thế. c) Một phản ứng trao đổi. - Hãy dẫn ra phản ứng hóa học cho mỗi trường hợp trên. - Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là ...

Tác giả: EllType viết 10:00 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 4 trang 96 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 24: Luyện tập chương 3 Bài 4 (trang 96 sgk Hóa 10 nâng cao): a) Dựa vào độ âm điện, hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào trong dãy nguyên tố sau: O, Cl, S, H. b)Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau: Cl 2 O, NCl 3 , H 2 S, NH 3 . Xem xét phân tử nào có liên ...

Tác giả: EllType viết 09:59 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 3 trang 92 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 23: Liên kết kim loại Bài 3 (trang 92 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu các tính chất của tinh thể kim loại. Lời giải: Vì tinh thể kim loại có những electrontự do, di chuyển được trong mạng nên tinh thể kim loại có những tính chất cơ bản sau: có ánh kim, đẫn điện, đần ...

Tác giả: EllType viết 09:58 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 8 trang 96 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 24: Luyện tập chương 3 Bài 8 (trang 96 sgk Hóa 10 nâng cao): Xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử trong những hợp chất ion sau: BaO, K 2 O, CaCl 2 , AlF 3 , Ca(NO 3 ) 2 . Lời giải: Điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử là: Ba ...

Tác giả: EllType viết 09:58 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 2 trang 105 sgk Sử 10

Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV Câu 2 (trang 105 sgk Sử 10): Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê sơ lại không phát triển? Lời giải: - Thời Lý – Trần, Nho giáo chưa ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân. ...

Tác giả: EllType viết 09:57 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 2 trang 95 sgk Sử 10

Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV Câu 2 (trang 95 sgk Sử 10): Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê. Lời giải: - Thủ công nghiệp + Nhà nước thành lập các quan ...

Tác giả: EllType viết 09:57 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 1 trang 92 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 23: Liên kết kim loại Bài 1 (trang 92 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho một ví dụ về mạng tinh thể kim loại và cho biết liên kết trong tinh thể kim loại được tạo thành như thế nào? Lời giải: Mạng tinh thể kim loại natri là mạng lập phương tâm khối. Lực liên kết trong ...

Tác giả: EllType viết 09:57 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Bài 5 (trang 87 sgk Hóa 10 nâng cao): Xét phân tử sau đây HBr, O 2 , H 2 , NH 3 . Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào có cực, liên kết phân tử nào không cực. Lời giải: - Liên kết trong phân tử HBr, NH 3 là liên kết ...

Tác giả: EllType viết 09:57 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 18 trang 93

Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV (trang 93 sgk Lịch Sử 10): - Sự ra đời của các làng nghề thủ công có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của thủ công nghiệp? Trả lời: - Phát triển tập trung, thu hút được nhiều thợ thủ công ...

Tác giả: EllType viết 09:57 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 1 trang 90 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa Bài 1 (trang 90 sgk Hóa 10 nâng cao): Số oxi hóa của nitơ trong NH 4 + , NO 2 + và HNO 3 lần lượt là: A. +5,-3,+3. B. -3, +3, +5. C.+3, -3,+5. D. +3, +5, -3. Chọn đáp án đúng. Lời giải: Chọn B. - Trong NH 4 + : x + ...

Tác giả: EllType viết 09:56 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
<< < .. 5 6 7 8 9 10 11 .. > >>