Thông tin liên hệ
Bài viết của EllType

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 37 trang 191

Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (trang 191 sgk Lịch Sử 10): - “Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì? Trả lời: - Hoàn cảnh ra đời của “Đồng minh những người ...

Tác giả: EllType viết 10:07 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 36 trang 187

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân (trang 187 sgk Lịch Sử 10): - Hãy cho biết nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Trả lời: - Tình cảnh khổ cực của những người lao động đã tác động vào ý thức, tư tưởng của một số người ...

Tác giả: EllType viết 10:07 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 3 trang 158 sgk Sử 10

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Câu 3 (trang 158 sgk Sử 10): Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Lời giải: - Là cuộc CMTS điển hình: + Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó. + Giải quyết được vấn đề ...

Tác giả: EllType viết 10:05 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Sử 10 Bài 30 trang 149

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (trang 149 sgk Lịch Sử 10): - Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Trả lời: - Tháng 5/1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, quyết định thành lập “Quân đội quốc gia”, ...

Tác giả: EllType viết 10:04 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 6 trang 136 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 33: Luyện tập về clo và hợp chất của clo Bài 6 (trang 136 sgk Hóa 10 nâng cao): Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na 2 SO 4 , MgCl 2 , CaCl 2 và CaSO 4 . Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất, thu được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học của các phản ứng. ...

Tác giả: EllType viết 10:04 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 4 trang 136 sgk Sử 10

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước Câu 4 (trang 136 sgk Sử 10): Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả. Lời giải: STT Kháng chiến chống giặc ngoại xâm Niên đại Vương triều Người ...

Tác giả: EllType viết 10:03 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 2 trang 125 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 30: Clo Bài 2 (trang 125 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu những phản ứng hóa học để chứng tỏ rằng clo là một chất oxi hóa rất mạnh. Vì sao clo có tính chất đó? Lời giải: + Phản ứng minh họa tính oxi hóa mạnh của clo là: + Clo có tính oxi hóa mạnh là do nó có ái ...

Tác giả: EllType viết 10:02 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 4 trang 119 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 29: Khái quát về nhóm halogen Bài 4 (trang 119 sgk Hóa 10 nâng cao): Từ bảng 5.1, hãy nhận xét về sự biến đổi một số đặc điểm sau đây của các halogen: a) Nhiệt độ nóng chảy b) Nhiệt độ sôi. c) Màu sắc. d) Độ âm điện. Lời giải: a) Nhiệt độ nóng chảy ...

Tác giả: EllType viết 10:01 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 2 trang 112 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 27: Luyện tập chương 4 Bài 2 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): Trong phản ứng hóa học sau: 3K 2 MnO 4 + 2H 2 O → 2KMnO 4 + MnO 2 + 4KOH, nguyên tố mangan đóng vai trò gì? A. Chỉ bị oxi hóa. B. Chỉ bị khử. C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử. D. Không bị oxi hóa, ...

Tác giả: EllType viết 10:01 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 10 trang 113 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 27: Luyện tập chương 4 Bài 10 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao): Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây: a) KMnO 2 + HCl -> Cl 2 + MnCl 2 + ... b) SO 2 + HNO 3 + H 2 O -> NO + ... c) AS 2 S 3 + HNO 3 + H 2 O-> H 3 ASO 4 + NO + H 2 SO 4 Lời giải: ...

Tác giả: EllType viết 10:00 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
<< < .. 4 5 6 7 8 9 10 .. > >>