Thông tin liên hệ
Bài viết của EllType

Câu 1 trang 17 Công nghệ 10

Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) : Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì? Lời giải: Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là: - Sản xuất được giống mới có khả năng vượt trội hơn các giống cũ. - Duy trì và củng cố độ thuần ...

Tác giả: EllType viết 10:12 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Công nghệ 10

Bài 1: Bài mở đầu (trang 5 sgk Công nghệ 10): Dựa vào biểu đồ em có nhận xét gì về đóng góp của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu tổng sản phẩm trong nước. Trả lời: - Ngành nông, lâm, ngư nghiệp đóng góp hơn 1/5 trong cơ cấu tổng sản phẩm của cả nước. ...

Tác giả: EllType viết 10:12 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 6 trang 217 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 52: Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Bài 6 (trang 217 sgk Hóa 10 nâng cao): Phản ứng nung vôi xảy ra như sau trong một bình kín: CaCO 3 (r) ⇌ CaO(r) + CO 2 (k); ΔH = 178kJ ở 820°C hằng số cân bằng K C = 4,28.10 -3 a) Phản ứng trên là tỏa ...

Tác giả: EllType viết 10:12 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 10 trang 213 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 50: Cân bằng hóa học Bài 10 (trang 213 sgk Hóa 10 nâng cao): Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau: I 2 (k) ⇌ 2I(k) Ở 727 o C hằng số cân bằng KC là 3,80.10 -5 . Cho 0,0456 mol I 2 vào ưong bình 2,30 lít ở 727°C. Tính nồng độ I 2 và I ở trạng thái cân bằng. Lời ...

Tác giả: EllType viết 10:12 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 7 trang 217 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 52: Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Bài 7 (trang 217 sgk Hóa 10 nâng cao): Cho 0,1 mol CaCO 3 (r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực hiện phản ứng sau: CaCO 3 (r) ⇌ CaO(r) + CO 2 (k); Ở nhiệt độ 820 o C , hằng số cân bằng K C = 4,28.10 -3 ...

Tác giả: EllType viết 10:11 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 3 trang 186 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh Bài 3 (trang 186 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy chọn hệ số đúng của chất oxi hóa và của chất khử trong phản ứng sau: KMnO 4 + H 2 O 2 + H 2 SO 4 -> MnSO 4 + O 2 + K 2 SO 4 + H 2 O A. 3 và 5. B. 5 và 2 C. 2 và 5. D. 5 và 3. ...

Tác giả: EllType viết 10:10 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 1 trang 186 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh Bài 1 (trang 186 sgk Hóa 10 nâng cao): Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau: . SO 2 + Br 2 + 2H 2 O -> 2HBr + H 2 SO 4 (1) SO 2 + 2H 2 S -> 3S + 2H 2 O (2) Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất trong những ...

Tác giả: EllType viết 10:09 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 3 trang 172 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 43: Lưu huỳnh Bài 3 (trang 172 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn sự biến đổi số oxi hóa của nguyến tố lưu huỳnh theo sơ đồ sau: Lời giải: Các bài giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 43

Tác giả: EllType viết 10:08 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải bài 2 trang 162 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 41: Oxi Bài 2 (trang 162 sgk Hóa 10 nâng cao): Trình bày những phương pháp điều chế oxi: a) Trong phòng thí nghiệm. b) Trong công nghiệp. Lời giải: a) Phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: b) Phương pháp điều chế oxi trong công nghiệp: - ...

Tác giả: EllType viết 10:08 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 3 trang 187 sgk Sử 10

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Câu 3 (trang 187 sgk Sử 10): Hãy cho biết những mặt tích cực và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Lời giải: - Tích cực: + Nhận thức được những mặt hạn chế của xã hội tư bản, mong muốn xây dựng một ...

Tác giả: EllType viết 10:07 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
<< < .. 3 4 5 6 7 8 9 .. > >>