Thông tin liên hệ
Bài viết của EllType

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 5

Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 19 sgk Địa Lí 10: Quan sát hình 5.2 (trang 19 SGK), nhận xét hình dạng quỹ đạo và hướng chuyển động cùa các hành tinh. Trả lời: Quỹ ...

Tác giả: EllType viết 10:16 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 2 trang 21 sgk Địa Lí 10

Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất Câu 2: Hãy trình bày các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. Lời giải: - Sự luân phiên ngày đêm: do khối cầu và vận động tự quay của Trái Đất, nên mọi ...

Tác giả: EllType viết 10:15 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải Địa Lí 10 Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí

Để học tốt Địa Lý lớp 10, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Địa Lí 10. Dưới đây là mục lục các bài giải bài tập Địa Lí 10 Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí. Bạn nhấp chuột vào tên ...

Tác giả: EllType viết 10:15 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải Địa Lí 10 Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế

Để học tốt Địa Lý lớp 10, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Địa Lí 10. Dưới đây là mục lục các bài giải bài tập Địa Lí 10 Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải ...

Tác giả: EllType viết 10:14 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Giải Địa Lí 10 Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất

Để học tốt Địa Lý lớp 10, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Địa Lí 10. Dưới đây là mục lục các bài giải bài tập Địa Lí 10 Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất. Bạn nhấp chuột vào tên bài ...

Tác giả: EllType viết 10:14 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 2 trang 17 Công nghệ 10

Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) : Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm các giai đoạn nào? Lời giải: Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm 3 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Sản xuất ra hạt giống siêu nguyên chủng (hạt có chất lượng và độ thuần khiết rất ...

Tác giả: EllType viết 10:13 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 26 Công nghệ 10

Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất (trang 26 sgk Công nghệ 10): Kết quả thí nghiệm được ghi theo bảng sau: Mẫu đất Trị số pH pH H 2 O pH KCL Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 Trả lời: Mẫu đất Trị số pH pH H 2 O ...

Tác giả: EllType viết 10:13 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 2 trang 24 Công nghệ 10

Bài 7: Một số tính chất của đất trồng : Thế nào là khả năng hấp phụ của đất? Lời giải: Khả năng hấp phụ của đất là khả năng giữ các chất dinh dưỡng, các hạt limon, hạt sét ít bị rửa trôi xói mòn dưới tác động của ngoại cảnh như là nước mưa, nước tưới. ...

Tác giả: EllType viết 10:13 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 4 trang 11 Công nghệ 10

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng : Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì? Lời giải: Thí nghiệm sản xuất quảng cáo để cho người dân biết về giống mới và dần dần đưa giống mới vào sản xuất đại trà. Tham khảo bài 2 Công nghệ 10: ...

Tác giả: EllType viết 10:13 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Công nghệ 10

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng (trang 9 sgk Công nghệ 10): Nếu đưa giống mới vào sản xuất không qua khảo nghiệm, kết quả sẽ như thế nào? Trả lời: Nếu đưa giống mới vào sản xuất mà không qua khảo nghiệm thì có thể giống sẽ cho năng suất, phẩm chất thấp vì có ...

Tác giả: EllType viết 10:13 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>