Thông tin liên hệ
Bài viết của EllType

Bài 2 trang 106 sgk Địa Lí 10

Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Câu 2: Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất? Lời giải: - Các đặc điểm: + ...

Tác giả: EllType viết 10:25 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 2 trang 115 Công nghệ 10

Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh : Vac xin được sản xuất bằng công nghệ gen có những đặc điểm gì khác so với vacxin được sản xuất bằng phương pháp truyền thống? Lời giải: - Vắc xin sản xuất bằng công nghệ gen đảm bảo ...

Tác giả: EllType viết 10:24 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 1 trang 102 sgk Địa Lí 10

Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế Câu 1: Phân biệt các loại nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đối với sự phát triển kinh tế. Lời giải: Căn cứ vào nguồn gốc, có các loại nguồn lực: vị trí địa lí, tự nhiên và kinh tế - xã hội. - Vị trí địa lí (địa lí tự nhiên, địa lí ...

Tác giả: EllType viết 10:24 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 103 Công nghệ 10

Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi (trang 103 sgk Công nghệ 10): Em hãy quan sát sơ đồ và cho biết, cần phải tác động vào những yếu tố môi trường và điều kiện sống của vật nuôi như thế nào để hạn chế bệnh phát sinh, phát triển và lây lan. Trả lời: ...

Tác giả: EllType viết 10:23 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 2 trang 79 sgk Địa Lí 10

Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới Câu 2: Hãy lấy những ví dụ chứng minh rằng địa đới là quy luật phổ biến của các thành phần địa lí. Lời giải: - Từ Bắc cực đến Nam cực có bảy vòng đai nhiệt: + Vành đai nóng nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20 ...

Tác giả: EllType viết 10:23 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 1 trang 98 Công nghệ 10

Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi : Em hãy cho biết cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ vi sinh trong chế biến và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Lời giải: Dùng các vi sinh vật có lợi để chế biến, làm giàu thêm chất dinh dưỡng cho ...

Tác giả: EllType viết 10:23 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 2 trang 92 sgk Địa Lí 10

Bài 23: Cơ cấu dân số Câu 2: Có những kiểu tháp dân số cơ bản nào? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó. Lời giải: - Có ba kiểu tháp dân số cơ bản: + Kiểu mở rộng: Đáy, tháp rộng, đỉnh tháp nhọn, các cạnh thoai thoải; thể hiện tỉ suất sinh cao, trẻ em đông, tuổi ...

Tác giả: EllType viết 10:22 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 1 trang 92 Công nghệ 10

Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản : Trình bày cơ sở và các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên của cá. Lời giải: - Cơ sở: Các loại thức ăn tự nhiên của cá có mối quan hệ mật thiết với nhau (loại này làm thức ăn, tương hỗ, tác động lên những ...

Tác giả: EllType viết 10:22 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 85 Công nghệ 10

Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi (trang 85 sgk Công nghệ 10): Về mùa đông, mùa khô, thức ăn xanh thường rất thiếu, vậy làm thế nào để có nhiều thức ăn cho trâu, bò vào những mùa này? Trả lời: Sử dụng những thức ăn có khả năng dự trữ được lâu như thức ăn ủ yếm ...

Tác giả: EllType viết 10:21 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 3 trang 86 Công nghệ 10

Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi : Trình bày quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi. Lời giải: Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi như sau: - Lựa chọn nguyên liệu tốt để sản xuất thức ăn. - Làm sạch, sấy khô để ...

Tác giả: EllType viết 10:21 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
< 1 2 3 4 5 6 .. > >>