Thông tin liên hệ
Bài viết của EllType

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận 1. Các phương tiện diễn đạt a) Về từ ngữ Sử dụng ngôn ngữ thông thường nhưng có nhiều từ ngữ chính trị. b) Về ngữ pháp VD1: (1) Đảng ta là Đảng lãnh đạo. Đảng ta cần phải mạnh mẽ, ...

Tác giả: EllType viết 10:32 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Soạn bài: Đây thôn Vĩ Dạ

(Hàn Mạc Tử) Câu 1: Tâm trạng tác giả trong khổ thơ đầu (qua hồi tưởng về Cảnh và người thôn Vĩ) - Bao trùm khổ thơ là niềm thích thú, say sưa, lòng yêu mến, tán thưởng vẻ đẹp của cảnh và người thôn Vĩ. Có lẽ tấm thiếp của người thôn Vĩ là một tìn hiệu tình cảm tác động mạnh tới ...

Tác giả: EllType viết 10:32 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Câu 1: a. Đưa ra nhận định về cuộc sống " không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình ", đó là cuộc sống "nghèo nàn". Tiếp đó, tác giả dùng các hình ảnh so sánh để phân tích làm rõ cuộc sống bé nhỏ, tầm thường ấy sẽ nhanh chóng bị cuốn phăng đi. Khẳng định con người ...

Tác giả: EllType viết 10:31 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 3 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào? Lời giải: Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn: - Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm. - Gọi vốn của cộng đồng. - Chính chủ doanh nghiệp. - Huy động đóng góp ...

Tác giả: EllType viết 10:31 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 2 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì? Lời giải: Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích: - Nghiên cứu nhu cầu của khác hàng đối với hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh. Từ đó có lựa chọn phù hợp để kinh ...

Tác giả: EllType viết 10:31 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Câu 3 trang 157 Công nghệ 10

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : Nêu những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ. Lời giải: Doanh nghiệp nhỏ có những đặc điểm sau: - Vốn kinh doanh ít. - Doanh thu nhỏ. - Lượng lao động ít, chuyên môn hóa không cao. - Tổ chức doanh ...

Tác giả: EllType viết 10:29 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 2 trang 157 sgk Địa Lí 10

Bài 40: Địa lí ngành thương mại Câu 2: Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới. Lời giải: - Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu. - Sự ra đời của WTO và nhiều tổ chức kinh tế ở các khu vực khác trên thế giới cho thấy xu thế toàn cầu hóa kinh ...

Tác giả: EllType viết 10:29 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 3 trang 137 sgk Địa Lí 10

Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ Câu 3: Vẽ sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của các ngành dịch vụ. Lời giải: Tham khảo thêm các bài giải Địa Lí 10 Bài 35

Tác giả: EllType viết 10:27 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 2 trang 125 sgk Địa Lí 10

Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp Câu 2: Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu Lời giải: a) Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen: - Hầu hết tất cả các ngành kinh tố đều sử dụng các sản phẩm của ngành luyện kim đen. - Là cơ ...

Tác giả: EllType viết 10:27 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa

Bài 3 trang 120 sgk Địa Lí 10

Bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp Câu 3: Theo em, trong điều kiện hiện nay, nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp. Lời giải: - Nhân tố vị tri địa lí. Trong điều kiện ...

Tác giả: EllType viết 10:27 ngày 09/05/2018 chỉnh sửa
< 1 2 3 4 5 .. > >>