Vật lý Lớp 8

Bài 2. Vận tốc

Bài 2. Vận tốc

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 1. Chuyển động cơ học

Bài 1. Chuyển động cơ học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 4. Biểu diễn lực

Bài 4. Biểu diễn lực

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 6. Lực ma sát

Bài 6. Lực ma sát

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 10. Lực đẩy Ác- si- mét

Bài 10. Lực đẩy Ác- si- mét

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 7. Áp suất

Bài 7. Áp suất

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 12. Sự nổi

Bài 12. Sự nổi

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 9. Áp suất khí quyển

Bài 9. Áp suất khí quyển

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 14. Định luật về công

Bài 14. Định luật về công

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 13. Công cơ học

Bài 13. Công cơ học

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 16. Cơ năng

Bài 16. Cơ năng

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 15. Công suất

Bài 15. Công suất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học

Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 22. Dẫn nhiệt

Bài 22. Dẫn nhiệt

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 21. Nhiệt năng

Bài 21. Nhiệt năng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 28. Động cơ nhiệt

Bài 28. Động cơ nhiệt

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Trường hợp nào sau đây có công suất lớn nhất? A. Một máy bom nước có công suất 2kW. B. Một con bò kéo cày trong một phút thực hiện được một công là 42kJ. C. Một vận động viên điền kinh trong cuộc đua đã thực hiện một công 6200J trong thời ...

Nguyễn Minh viết 18:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Một viên phấn được ném lên cao thăng đứng, ở điểm cao nhất viên phấn có: A. động năng tăng dần. B. thế năng bằng không. C. động năng bằng không. D. động năng tăng dần, thế năng giảm dần. Câu 2: Một vật được ném lên cao theo phương ...

Nguyễn Minh viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì: A. Quãng đường vật đi được trong những khoảng thời gian khác nhau là khác nhau. B. Một vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác. C. Vận tốc của vật so với các ...

Nguyễn Minh viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 4)

Phần tự luận Câu 1: Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian dài gấp 4 lần so với máy xúc thứ hai. Nếu gọi P 1 là công suất của máy thứ nhất, P 2 là công suất của máy thứ hai thì P 2 bằng bao nhiêu so với P 1 ? Câu 2: Ngựa kéo xe chuyển ...

Nguyễn Minh viết 18:07 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 6)

Phần tự luận Câu 1: Chuyển động cơ học là gì? Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Viết công thức tính vận tốc, ghi rõ các đại lượng và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức đó? Câu 2: Em hãy chọn đơn vị vận tốc phù hợp cho các ...

Nguyễn Minh viết 18:07 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 11)

Phần tự luận Câu 1: Áp suất là gì? Đơn vị đo áp suất? Làm cách nào để tăng ập suất? Câu 2: a) Một miếng gỗ hình hộp có kích thước 0,5m x 0,3m x 2m, khối lượng riêng 5000kg/m 3 . Phải đặt như thế nào để áp suất miếng gỗ tác dụng lên nền là nhỏ nhất và tính giá trị của áp ...

Nguyễn Minh viết 18:07 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 7)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Áp suất tăng khi: A. Áp lực tăng còn diện tích có lực tác dụng được giữ nguyên không đổi. B. Diện tích bị ép táng và áp lực không đổi. C. Áp lực và diện tích bị ép tăng theo cùng ti lệ. D. Áp lực và diện tích bị ép giảm theo cùng tỉ lệ. ...

Nguyễn Minh viết 18:06 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 4)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Một ô tô đang chuyên động trên đường. Trong các mô tả dưới đây, câu nào không đúng? A. Ô tô chuyển động so với người lái xe. B. Ô tô đứng yên so với người lái xe. C. Ô tô chuyển động so với mặt đường. D. Ô tô chuyển động so với cây ven ...

Nguyễn Minh viết 18:05 ngày 08/05/2018

Bài 27.7 trang 75 SBT Vật Lí 8

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt Bài 27.7 (trang 75 Sách bài tập Vật Lí 8) Một người kéo một vật bằng kim loại lên dốc, làm cho vật chuyển động vừa nóng lên. Nếu bỏ qua sự truyền năng lượng ra môi trường xunh quanh thì công của người này đã hoàn toàn ...

Nguyễn Minh viết 18:04 ngày 08/05/2018

Bài 25.18 trang 70 SBT Vật Lí 8

Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt Bài 25.18 (trang 70 Sách bài tập Vật Lí 8) Người ta muốn có 16 lít nước ở nhiệt độ 40 o C. Hỏi phải pha boa nhiêu lít nước ở nhiệt độ 20 o C với bao nhiêu lít nước sôi? Lời giải: Các bài giải bài tập sách bài tập ...

Nguyễn Minh viết 18:03 ngày 08/05/2018

Bài 25.11 trang 68 SBT Vật Lí 8

Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt Bài 25.11 (trang 69 Sách bài tập Vật Lí 8) Hai vật 1 và 2 có khối lượng m 1 = 2m 2 truyền nhiệt cho nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hai vật thay đổi một lượng là ∆t 2 = 2∆t 1 . Hãy so sánh nhiệt dung riêng của các chất cấu tạo ...

Nguyễn Minh viết 18:03 ngày 08/05/2018

Bài 24.10 trang 66 SBT Vật Lí 8

Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng Bài 24.10 (trang 66 Sách bài tập Vật Lí 8) Khi cung cấp nhiệt lượng 8 400J cho 1kg của một chất, thì nhiệt độ của chất này tăng thêm 2oC. Chất này là A. đồng B. rượu. C. nước. D. nước đá Lời giải: Chọn C ...

Nguyễn Minh viết 18:02 ngày 08/05/2018

Bài 25.5 trang 67 SBT Vật Lí 8

Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt Bài 25.5 (trang 67 Sách bài tập Vật Lí 8) Người ta thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 100 o C vào 2,5 kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 30 o C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng ...

Nguyễn Minh viết 18:02 ngày 08/05/2018

Bài 24.11 trang 66 SBT Vật Lí 8

Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng Bài 24.11 (trang 66 Sách bài tập Vật Lí 8) Đường biểu diễn ở hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt rung riêng của nước là 4200J/kg.K. Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong một phút. ...

Nguyễn Minh viết 18:02 ngày 08/05/2018

Bài 24.5 trang 65 SBT Vật Lí 8

Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng Bài 24.5 (trang 65 Sách bài tập Vật Lí 8) Tính nhiệt dung riêng của một kim loại biết rằng phải cung cấp 5kg kim loại này ở 20oC một nhiệt lượng khoảng 59kJ để nó nóng lên đến 50oC. Kim loại đó tên là gì? Lời giải: ...

Nguyễn Minh viết 18:01 ngày 08/05/2018

Bài 21.10 trang 58 SBT Vật Lí 8

Bài 21: Nhiệt năng Bài 21.10 (trang 58 Sách bài tập Vật Lí 8) Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì A. động năng của vật càng lớn B. thế năng của vật càng lớn. C. cơ năng của vật càng lớn. D. nhiệt năng của vật càng lớn. Lời ...

Nguyễn Minh viết 18:01 ngày 08/05/2018

Bài 21.4 trang 57 SBT Vật Lí 8

Bài 21: Nhiệt năng Bài 21.4 (trang 57 Sách bài tập Vật Lí 8) Đun nóng một ống nghiệm nút kín có đựng nước. Nước trong ống nghiệm nóng dần, tới một lúc nào đó hơi nước trong ống làm bật nút lên (H21.1). Trong ống nghiệm trên, khi nào thì có truyền nhiệt, khi nào thì thực hiện công? ...

Nguyễn Minh viết 18:01 ngày 08/05/2018

Bài 20.19 trang 55 SBT Vật Lí 8

Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Bài 20.19 (trang 55 Sách bài tập Vật Lí 8) Trong một cuốn SGK Vật lí, người ta đã dùng hình vẽ 20.3 để minh họa cho hiện tượng khuếch tán. Các phân tử đồng sun – phát được ví như những con dê còn các phân tử nước được ví như ...

Nguyễn Minh viết 17:59 ngày 08/05/2018

Bài 20.14 trang 55 SBT Vật Lí 8

Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Bài 20.14 (trang 55 Sách bài tập Vật Lí 8) Hiện tượng khuếch tán xảy ra chỉ vì A. giữa các phân tử có khoảng cách B. các phân tử chuyển động không ngừng C. các phân tử chuyển động không ngừng và giữa chúng có ...

Nguyễn Minh viết 17:59 ngày 08/05/2018

Bài 20.12 trang 54 SBT Vật Lí 8

Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Bài 20.12 (trang 54 Sách bài tập Vật Lí 8) Vật rắn có hình dạng xác định vì phâ tử cấu tạo nên vật rắn A. không chuyển động B. đứng sát nhau C. chuyển động với vận tốc nhỏ không đáng kể D. chuyển động quanh một ...

Nguyễn Minh viết 17:59 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>