Vật lý Lớp 8

Bài 2. Vận tốc

Bài 2. Vận tốc

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 1. Chuyển động cơ học

Bài 1. Chuyển động cơ học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 4. Biểu diễn lực

Bài 4. Biểu diễn lực

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 6. Lực ma sát

Bài 6. Lực ma sát

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 10. Lực đẩy Ác- si- mét

Bài 10. Lực đẩy Ác- si- mét

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 7. Áp suất

Bài 7. Áp suất

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 12. Sự nổi

Bài 12. Sự nổi

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 9. Áp suất khí quyển

Bài 9. Áp suất khí quyển

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 14. Định luật về công

Bài 14. Định luật về công

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 13. Công cơ học

Bài 13. Công cơ học

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 16. Cơ năng

Bài 16. Cơ năng

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 15. Công suất

Bài 15. Công suất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học

Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 22. Dẫn nhiệt

Bài 22. Dẫn nhiệt

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 21. Nhiệt năng

Bài 21. Nhiệt năng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 28. Động cơ nhiệt

Bài 28. Động cơ nhiệt

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

don viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Một tấm thép khối lượng 2kg được bỏ vào 200g rượu. Nhiệt độ của thép giảm đi 25°C. Biết nhiệt dung riêng của thép và rượu lần lượt là c th = 460 J/kgK và c r = 2500 J/kgK. Nhiệt độ của rượu tăng lên là A. 25°C. B. 46°C. C. 4,6°C. D. 10°C. ...

WeagmaZoorm viết 18:10 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 14)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Công thức nào dưới đây cho phép tính nhiệt lượng toả ra của một vật? A. Q = mc(t 2 – t 1 ), với t 1 là nhiệt độ ban đầu, t 2 là nhiệt độ cuối của vật. B. Q = mc(t 1 – t 2 ), với t 1 là nhiệt độ ban đầu, t 2 là nhiệt độ cuối của vật. ...

Mariazic1 viết 18:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt thì xảy ra trường hợp nào dưới đây? A. Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau. B. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến của miếng đồng, ...

pov-olga4 viết 18:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 10)

Phần tự luận Câu 1: Tại sao chất khí bao giờ cũng chiếm hết thể tích của bình chứa? Câu 2: Tại sao sau một thời gian bơm căng săm xe đạp, dù không sử dụng săm xe vẫn bị xẹp xuống? Câu 3: Tại sao trong ấm đun nước bàng điện, dây đốt nóng được đặt gần sát đáy ...

huynh hao viết 18:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 8)

Phần tự luận Câu 1: Tại sao khi thả quả bóng cao su từ một độ cao nào đó xuống mặt bàn nằm ngang, quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu? Dựa vào định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng để giải thích hiện tượng này. Câu 2: Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, ...

oranh11 viết 18:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 5)

Phần tự luận Câu 1: Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng của vật ở những dạng nào? Chúng chuyển hoá như thế nào? Câu 2: Một lò xo treo vật m 1 thì dãn một đoạn x1, cũng lò xo ấy khi treo vật m 2 thì dãn đoạn x2, biết ...

van vinh thang viết 18:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Trường hợp nào sau đây có công suất lớn nhất? A. Một máy bom nước có công suất 2kW. B. Một con bò kéo cày trong một phút thực hiện được một công là 42kJ. C. Một vận động viên điền kinh trong cuộc đua đã thực hiện một công 6200J trong thời ...

Nguyễn Minh viết 18:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 7)

Phần tự luận Câu 1: Hãy phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. Khi cưa thép, đã cỏ sự chuyển hoá và truyền năng lượng nào xảy ra? Câu 2: Khi dùng củi khô để đun nước, phần nhiệt năng mà nước nhận được bao giờ cũng nhỏ hơn phần nhiệt năng do đốt ...

Gregoryquary viết 18:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 4)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có động năng, vừa có thế năng? A. Khi vật đang đi lên và đang rơi xuống. B. Chỉ khi vật đang đi lên. C. Chỉ khi vật đang rơi xuống. D. Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhẩt. ...

WeagmaZoorm viết 18:09 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Trong một phút động cơ thứ nhất kéo dược 20 viên gạch, mỗi viên nặng 20N lên cao 4m. Động cơ thứ hai trong hai phút kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10N lên cao 8m. Nếu gọi công suất của động cơ thứ nhất là P 1 , cùa động cơ thứ hai là P 2 thì biểu ...

nguyễn phương viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 9)

Phần tự luận Câu 1: Có mấy cách truyền nhiệt từ một bếp lửa đến một người đứng gần đó? Trong trường hợp này cách nào là chủ yếu? Câu 2: Nhiệt năng chuyển hoá thành cơ năng và ngược lại cơ năng chuyển hoá thành nhiệt năng được không? Lấy ví dụ minh họa. Câu 3: ...

Gregoryquary viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Các chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động cơ học? A. Sự rơi của chiếc lá. B. Sự di chuyển của đám mây trên bầu trời. C. Sự thay đổi đường đi của tia sáng từ không khí vào nước. D. Sự đong đưa của quả lắc đồng hồ. Câu 2: ...

oranh11 viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 6)

Phần tự luận Câu 1: Ném một quả bóng lên cao, hãy cho biết trong quá trình chuyển động, cơ năng đã được chuyền hoá như thế nào? Câu 2: Nêu nội dung của định luật bảo toàn cơ năng. Động năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Câu 3: Điền từ thích hợp ...

nguyễn phương viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 4)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Động cơ thứ nhất trong 20s kéo được 2 bao xi măng, mỗi bao nặng 500N lên cao 4m. Động cơ thứ hai trong nửa phút kéo được 100 viên gạch, mỗi viên 2kg lên cao 9m. Nếu gọi công suất của động cơ thứ nhất là cùa động cơ thứ hai là thì biểu thức nào dưới đây ...

huynh hao viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 5)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Một chiếc ô tô cùng chuyển động đều đi được đoạn đường 24km trong 25 phút. Lực cản của mặt đường là 500 N. Công suất của ô tô là: A. 800W B. 8kW C. 80kW D. 800kW Câu 2: Chọn câu đúng điền vào chỗ trống sau: Năng lượng ...

pov-olga4 viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 16)

Phần tự luận Câu 1: Một tấm thép khối lượng 2kg được bỏ vào 2kg rượu. Nhiệt độ của thép giảm đi 25°C. Biết nhiệt dung riêng của thép và rượu lần lượt là C th = 460 J/kgK và C r = 250 J/kgK. Hỏi nhiệt độ của rượu tăng lên bao nhiêu độ? Câu 2: Với 2 lít xăng, một ...

Gregoryquary viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Một viên phấn được ném lên cao thăng đứng, ở điểm cao nhất viên phấn có: A. động năng tăng dần. B. thế năng bằng không. C. động năng bằng không. D. động năng tăng dần, thế năng giảm dần. Câu 2: Một vật được ném lên cao theo phương ...

Nguyễn Minh viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 13)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Công thức nào dưới đây cho phép tính nhiệt lượng thu vào cùa một vật? A. Q = mc∆t, với ∆t là độ giảm nhiệt độ. B. Q = mc∆t, với ∆t là độ tăng nhiệt độ. C. Q = mc(t 1 - t 2 ), với t 1 là nhiệt độ ban đầu, t 2 là nhiệt độ cuối của vật. ...

oranh11 viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8 Học kì 2 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Trong một phút, động cơ thứ nhất kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 20N lên cao 4m. Động cơ thứ hai kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10N lên cao 8m. Nếu gọi công suất của động cơ thứ nhất là P 1 , của động cơ thứ hai là P 2 thì biểu thức nào dưới ...

nguyễn phương viết 18:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì: A. Quãng đường vật đi được trong những khoảng thời gian khác nhau là khác nhau. B. Một vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác. C. Vận tốc của vật so với các ...

Nguyễn Minh viết 18:08 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>