Vật lý Lớp 6

Bài 1. Đo độ dài

Bài 1. Đo độ dài

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 9. Lực đàn hồi

Bài 9. Lực đàn hồi

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15. Đòn bẩy

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 16. Ròng rọc

Bài 16. Ròng rọc

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 28-29. Sự sôi

Bài 28-29. Sự sôi

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 28-29.23 trang 83 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.23. ở nhiệt độ 120 o C chất X A.chỉ tồn tại ở thể lỏng B. chỉ tồn tại ở thể hiện hơi C. chỉ cần tồn tại ở thể rắn D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi Lời giải: Chọn D ...

Nguyễn Minh viết 11:23 ngày 08/05/2018

Bài 28-29.4 trang 79 SBT Vật Lí 6

Bài 28-29: Sự sôi Bài 28-29.3. Trong các đặc điểm sau đây những đặc điểm nào là đặc điểm của sự sôi: những đãy đặc điểm nào là của sự bay hơi? A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng B. Xảy ra ở nhiệt độ xác định của chất lỏng C. Xảy ra ở cả trong lòng lẫn ...

Nguyễn Minh viết 11:21 ngày 08/05/2018

Bài 26-27.4 trang 76 SBT Vật Lí 6

Bài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ Bài 26-27.4. tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại? Lời giải: Trong hơi thở của người có hơi nước. Khi gặp mặt gương lạnh, hơi nước này ngưng tụ ...

Nguyễn Minh viết 11:20 ngày 08/05/2018

Bài 22.14 trang 72 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.14*. Bảng sau đây ghi sự thau đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà nội ghi được vào nột ngày mùa đông Thời gian ( giờ) 1 4 7 10 13 16 19 22 Nhiệt độ ( o C) 13 ...

Nguyễn Minh viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 22.7 trang 70 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.7. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi treenn thang đo của chúng ? Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là, cơ thể người, nước đang sôi, không khí trong phòng ? Lời giải: Các ...

Nguyễn Minh viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 18.10 trang 58 SBT Vật Lí 6

Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn Bài 18.10. có hai cốc thủy tinh chồng khít vào nhau, một bạn học sinh dùng nước nóng và nước đá để tách hai cốc ra. Hỏi bạn đó phải làm thế nào? Lời giải: Cho nước đá vào cốc nằm bên trong để cốc này co lại, đồng thời nhúng cốc ...

Nguyễn Minh viết 11:17 ngày 08/05/2018

Bài 19.13 trang 62 SBT Vật Lí 6

Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Bài 19.13. Hình 19.7 vẽ thí nghiệm dùng để minh họa sự nở vì nhiệt đặc biệt của nước. Hãy dựa vào hình để trả lời các câu hỏi sau: a. ở thí nghiệm hình 19.7a, nước được đưa tới nhiệt độ nào? b. ở thí nghiệm hình 19.7b, nước ...

Nguyễn Minh viết 11:17 ngày 08/05/2018

Bài 20.9 trang 64 SBT Vật Lí 6

Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí Bài 20.9. xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp chặt vào bình cầu vẽ ở hình 20.5 thì thấy giọt nước trong nhánh nằm ngang của ống thủy tinh gắn vào bình cầu: A. dịch chuyển sang phải B. dịch chuyển sang trái ...

Nguyễn Minh viết 11:17 ngày 08/05/2018

Bài 19.8 trang 61 SBT Vật Lí 6

Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Bài 19.8. Hai bình cầu 1 và 2 vẽ ở hình 19.4 có cùng dung tích, cũng chứa đầy nước. Các ống thủy tinh cắm ở hai bình có đường kính trong d1 > d2. Khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau thì A. mực nước trong ống ...

Nguyễn Minh viết 11:17 ngày 08/05/2018

Bài 20.10 trang 65 SBT Vật Lí 6

Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí Bài 20.10. Câu nào sau đây nói về sự nở vì nhiệt của các chất khí oxi, hidro và cacbonic là đúng khi làm thí nghiệm như mô tả ở bài 20.9 với các chất khí này? A. Hiđro nở vì nhiệt nhiều nhất B. cacbonic nở ...

Nguyễn Minh viết 11:17 ngày 08/05/2018

Bài 19.2 trang 59 SBT Vật Lí 6

Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Bài 19.2. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong bình thủy tinh? A. khối lượng riêng của chất lỏng tăng B. khối lượng riêng ...

Nguyễn Minh viết 11:16 ngày 08/05/2018

Bài 18.7 trang 58 SBT Vật Lí 6

Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn Bài 18.7. khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tong cốt thép không bị nứt vì: A. bê tong và thép không bị nở vì nhiệt B. bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép C. bê tông nở vì nhiệt ít hơn thép D. bê tông ...

Nguyễn Minh viết 11:15 ngày 08/05/2018

Bài 14.13 trang 47 SBT Vật Lí 6

Bài 14: Mặt phẳng nghiêng Bài 14.13. Hình 14.4. vẽ các mặt phẳng nghiêng dùng ở xe tải chở hàng , xe tải chở cát hoặc than ( xe ben), băng chuyền Có thể thay đổi độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng trong các phương tiện vận chuyển bằng cách nào? A. Đối với xe tải: thay đổi độ cao ...

Nguyễn Minh viết 11:15 ngày 08/05/2018

Bài 16.13 trang 55 SBT Vật Lí 6

Bài 16: Ròng rọc Bài 16.13. Với hệ thống ròng rọc vẽ ở hình 16.4 có thể A. đứng từ dưới kéo vật trọng lượng P lên cao với lực kéo có cường độ nhỉ nhất là P/6 B. đứng từ trên cao kéo vật trọng lượng P lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là P/6 ...

Nguyễn Minh viết 11:15 ngày 08/05/2018

Bài 15.11 trang 51 SBT Vật Lí 6

Bài 15: Đòn bẩy Hãy dùng đặc điểm sau đây của đòn bẩy để trả lời các câu 15.10 và 15.11: Trong đòn bẩy, nếu O 2 O lớn hơn O 1 O bao nhiêu lần thì F 2 nhỏ hơn F 1 bấy nhiêu lần Bài 15.11. Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg. Gọi điểm ...

Nguyễn Minh viết 11:15 ngày 08/05/2018

Bài 15.5 trang 50 SBT Vật Lí 6

Bài 15: Đòn bẩy Bài 15.5*. Tay chân của con người hoặt động như các đòn bẩy. Các xương tay, xương chân là đòn bẩy, các khớp xương là điểm tựa, còn các cơ bắp tạo nên lực. Để nâng một vật nặng 20N, cơ bắp phải tác dụng một lực tới 160N. Tuy nhiên cơ bắp chỉ cần co lại 1 ...

Nguyễn Minh viết 11:14 ngày 08/05/2018

Bài 14.15 trang 48 SBT Vật Lí 6

Bài 14: Mặt phẳng nghiêng Bài 14.15. Nếu tăng dần độ nghiêng của tấm ván AB hình 14.6 thì lò xo dãn ra hay co lại ? Tại sao ? Lời giải: Lò xo dãn ra. Khi tăng độ nghiêng của tấm ván AB, lực do vật nặng tác dụng lên lò xo tăng làm cho lò xo dãn thêm ra ...

Nguyễn Minh viết 11:13 ngày 08/05/2018

Bài 11.12 trang 39 SBT Vật Lí 6

Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng Bài 11.12. Cho biết 1kg nước có thể có thể tích 1 lít còn 1kg dầu hỏa có thể tích 5/4 lít. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. 1 lít nước có thể lớn hơn 1 lít dầu hỏa B. 1 lít dầu hỏa có khối lượng lớn hơn 1 lít ...

Nguyễn Minh viết 11:13 ngày 08/05/2018

Bài 11.3 trang 38 SBT Vật Lí 6

Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng Bài 11.3. Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg a. Tính thể tích của 1 tấn cát b. tính trọng lượng của một đống cát 3m 3 Lời giải: Tóm tắt : V=10l =0,01m 3 ; m1=15kg a. V=?; m 2 = 1 tấn = 1000kg ...

Nguyễn Minh viết 11:11 ngày 08/05/2018

Bài 11.5 trang 38 SBT Vật Lí 6

Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng Bài 11.5. Một hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm 3 . Mỗi lỗ có thể tích 192cm 3 . Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch (H.11.1) Lời giải: D= 1960,8 kg/m 3 ; d= ...

Nguyễn Minh viết 11:11 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>