Vật lý Lớp 12

Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 4. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

Bài 4. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Son Dong viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 3. Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng

Bài 3. Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 7. Con lắc đơn - Con lắc vật lý

Bài 7. Con lắc đơn - Con lắc vật lý

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 11. Dao động cưỡng bức - cộng hưởng

Bài 11. Dao động cưỡng bức - cộng hưởng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 6. Dao động điều hòa

Bài 6. Dao động điều hòa

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 8. Năng lượng trong dao động điều hòa

Bài 8. Năng lượng trong dao động điều hòa

Son Dong viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 13. Thực hành xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường

Bài 13. Thực hành xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 12. Tổng hợp dao động

Bài 12. Tổng hợp dao động

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 14. Sóng cơ. Phương trình sóng

Bài 14. Sóng cơ. Phương trình sóng

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 20. Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

Bài 20. Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 16. Giao thoa sóng

Bài 16. Giao thoa sóng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 24. Sóng điện từ

Bài 24. Sóng điện từ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 18. Hiệu ứng Đốp - ple

Bài 18. Hiệu ứng Đốp - ple

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 26. Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần

Bài 26. Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần

Son Dong viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 21. Dao động điện từ

Bài 21. Dao động điện từ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp . Cộng hưởng điện

Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp . Cộng hưởng điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 30. Máy phát điện xoay chiều

Bài 30. Máy phát điện xoay chiều

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 27. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm

Bài 27. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm

Son Dong viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng

Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 29. Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 29. Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 31. Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 31. Động cơ không đồng bộ ba pha

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 39. Máy quang phổ. Các loại quang phổ

Bài 39. Máy quang phổ. Các loại quang phổ

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 41. Tia X. Thuyết điện tử ánh sáng thang sóng điện từ

Bài 41. Tia X. Thuyết điện tử ánh sáng thang sóng điện từ

Son Dong viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 43. Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện

Bài 43. Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện

don viết 10:02 ngày 18/05/2018

Bài 47. Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô

Bài 47. Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 49. Sự phát quang. Sơ lược về laze

Bài 49. Sự phát quang. Sơ lược về laze

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 46. Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện

Bài 46. Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 51. Hệ thức Anh - xtanh giữa khối lượng và năng lượng

Bài 51. Hệ thức Anh - xtanh giữa khối lượng và năng lượng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 48. Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật

Bài 48. Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật

don viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 50. Thuyết tương đối hẹp

Bài 50. Thuyết tương đối hẹp

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 53. Phóng xạ

Bài 53. Phóng xạ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 56. Phản ứng phân hạch

Bài 56. Phản ứng phân hạch

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 58. Các hạt sơ cấp

Bài 58. Các hạt sơ cấp

don viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 54. Phản ứng hạt nhân

Bài 54. Phản ứng hạt nhân

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 57. Phản ứng nhiết hạch

Bài 57. Phản ứng nhiết hạch

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 60. Sao. Thiên hà

Bài 60. Sao. Thiên hà

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 59. Mặt trời. Hệ mặt trời

Bài 59. Mặt trời. Hệ mặt trời

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 61. Thuyết Bigbang

Bài 61. Thuyết Bigbang

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Bài 1. Dao động điều hòa

Bài 1. Dao động điều hòa

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 3. Con lắc đơn

Bài 3. Con lắc đơn

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN

Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 2. Con lắc lò xo

Bài 2. Con lắc lò xo

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức

Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

don viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc

Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 9. Sóng dừng

Bài 9. Sóng dừng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 8. Giao thoa sóng

Bài 8. Giao thoa sóng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

don viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.

Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha

don viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 20. Mạch dao động

Bài 20. Mạch dao động

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 21. Điện từ trường

Bài 21. Điện từ trường

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 22. Sóng điện từ

Bài 22. Sóng điện từ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

don viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Bài 25. Giao thoa ánh sáng

don viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 26. Các loại quang phổ

Bài 26. Các loại quang phổ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 28. Tia X

Bài 28. Tia X

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang

Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 34. Sơ lược về laze

Bài 34. Sơ lược về laze

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 37. Phóng xạ

Bài 37. Phóng xạ

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 38. Phản ứng phân hạch

Bài 38. Phản ứng phân hạch

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

don viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 40. Các hạt sơ cấp

Bài 40. Các hạt sơ cấp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:09 ngày 18/05/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phóng xạ (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phóng xạ (phần 2) Câu 9: Trong phóng xạ của hạt nhân 88 226 Ra, từ hạt nhân có một hạt α khi bay ra với động năng là 4,78 MeV. Năng lượng tỏa ra trong phóng xạ này xấp xỉ bằng A. 85,2 MeV B. 4,97 MeV C. 4,86 MeV D. 4,69 MeV Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 1) Câu 1: Năng lượng liên kết riêng là A. năng lượng cần để giải phsong một nuclôn ra khỏi hạt nhân. B. năng lượng cần để giải phóng một êlectron ra khỏi nguyên tử. Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Tính chất và cấu tạo hạt nhân (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Tính chất và cấu tạo hạt nhân (phần 1) Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về hạt nhân nguyên từ A. Mọi hạt nhân của các nguyên tử đều có chứa cả proton và nơtron. B. Hai nguyên tử của hai nguyên tố bất kì khác nhau có số nơtron hoàn toàn khác nhau. Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng phân hạch (phần 1) Câu 1: Năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch chủ yếu ở dạng A. quang năng B. năng lượng nghỉ C. động năng D. hóa năng Quảng cáo Câu 2: Phản ứng phân hạch 92 235 U không có đặc điểm ...

Hồng Quyên viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phóng xạ (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phóng xạ (phần 1) Câu 1: Phóng xạ là A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát các tia không nhign thấy B. quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững Quảng cáo C. quá trình hạt nhân nguyên tử hấp thụ năng lượng để phát ra ...

Hồng Quyên viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Mẫu nguyên tử Bo (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Mẫu nguyên tử Bo (phần 2) Câu 8: Đối với nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r o =5,3.10 -11 m. Nguyên tử hiđrô có thể có bán kính nào sau đây? A. 242.10 -12 m B. 477.10 -12 m C. 8,48.10 -11 m D. 15,9.10 -11 m Quảng cáo ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 (phần 2) Câu 9: Hạt anpha có khối lượng 6,64.10 27 kg chuyển động tròn đều trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Biết bán kính quỹ đạo là 0,5 m. Tốc độ của hạt là A. 3,8.10 7 m/s B. 7,6.10 7 m/s C. 1,9.10 7 m/s D. 3,8.10 6 m/s ...

nhi nguyen viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Mẫu nguyên tử Bo (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Mẫu nguyên tử Bo (phần 1) Câu 1: Mẫu nguyên tử của Bo khác mẫu nguyên tử của Rơ – dơ – fo ở điêm nào? A. Vị trí của hạt nhân và các êlectron trong nguyên tử. B. Dạng quỹ đạo của các êlectron. Quảng cáo C. Lực tương tác giữa hạt nhân ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng nhiệt hạch

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng nhiệt hạch Câu 1: Phản ứng nhiệt hạch là A. sự kết hợp các hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn B. là sự phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn Quảng cáo C. sự kết hợp các hạt nhân trung bình thành một hạt ...

nhi nguyen viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Hiện tượng quang - phát quang (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Hiện tượng quang - phát quang (phần 2) Câu 8: Ánh sáng lân quang là ánh sáng phát quang A. tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích. B. hầu như tắt ngày sau khi tắt ánh sáng kích thích Quảng cáo C. có bước sóng nhỏ hơn ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng phân hạch (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng phân hạch (phần 2) Câu 7: Hệ số nơtron A. tỉ lệ với công suất tỏa nhiệt của lò phản ứng hạt nhân B. trong bom nguyên tử và trong lò phản ứng hạt nhân khi hoạt động đều lớn hơn 1 Quảng cáo C. trong bom nguyên tử và trong lò ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 6 (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 6 (phần 2) Câu 8: Dụng cụ nào sau đây có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong? A. Tế bào quang điện B. Máy quang phổ Quảng cáo C. Điôt phát quang D. Quang điện trở Câu 9: Tìm phát biểu sai ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Hiện tượng quang điện trong (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Hiện tượng quang điện trong (phần 1) Câu 1: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang điện trong A. Có bước sóng giới hạn nhỏ hơn bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện ngoài. B. Ánh sáng kích thích phải là ánh sáng tử ngoại. Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:01 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 5 (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 5 (phần 2) Câu 9: Tính chất giống nhau giữa tia Rơn – ghen và tia tử ngoại là A. bị hấp thụ bởi thủy tinh và nước B. làm phát quang một số chất Quảng cáo C. có tính đâm xuyên mạnh D. đều bị lệch trong điện trường Câu ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:01 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 (phần 1) Câu 1: Sự phóng xạ và hiện tượng phân hạch không có đặc điểm chung nào nêu dưới đây? A. Đều là phản ứng tỏa năng lượng B. Không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài Quảng cáo C. Đều có thể phóng ra tia γ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:01 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Hiện tượng quang - phát quang (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Hiện tượng quang - phát quang (phần 1) Câu 1: Chọn phát biểu đúng về sự phát quang A.Sự phát quang của các chất lỏng và chất rắn đều là huỳnh quang. B. Sự phát quang của các chất lỏng và chất rắn đều là lân quang. Quảng cáo C. Sự ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:01 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 6 (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 6 (phần 1) Câu 1: Tìm phát biểu sai về ánh sáng A. Ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. B. Tần số của ánh sáng càng lớn thì tính chất hạt của ánh sáng càng thể hiện rõ. Quảng cáo C. Bước sóng của ánh sáng càng ...

nhi nguyen viết 20:01 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (phần 1) Câu 1: Tia hồng ngoại có A. tần số lớn hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy B. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại Quảng cáo C. tác dụng lên loại kính ảnh đặc biệt D. tốc độ truyền đi ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:01 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Sơ lược về Laze

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Sơ lược về Laze Câu 1: Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ dạng nào sang quang năng? A. Quang năng B. Hiện tượng cảm ứng điện từ C. Nhiệt năng D. Điện năng Quảng cáo Câu 2: Tia laze không có đặc ...

Hồng Quyên viết 20:01 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 2) Câu 11: Biết khối lượng các hạt là: m p =1,00728 u ,m n =1,00867 u,m e =0,000549 u. Độ hụt khối của hạt nhân 6 12 C là A. 12,09 u B. 0,0159 u C. 0,604 u D. 0,0957 u Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:01 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>