Vật lý Lớp 12

Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Bài 4. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

Bài 4. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

Bài 1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 3. Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng

Bài 3. Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng

Bài 7. Con lắc đơn - Con lắc vật lý

Bài 7. Con lắc đơn - Con lắc vật lý

Bài 11. Dao động cưỡng bức - cộng hưởng

Bài 11. Dao động cưỡng bức - cộng hưởng

Bài 6. Dao động điều hòa

Bài 6. Dao động điều hòa

Bài 8. Năng lượng trong dao động điều hòa

Bài 8. Năng lượng trong dao động điều hòa

Bài 13. Thực hành xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường

Bài 13. Thực hành xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường

Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

Bài 12. Tổng hợp dao động

Bài 12. Tổng hợp dao động

Bài 14. Sóng cơ. Phương trình sóng

Bài 14. Sóng cơ. Phương trình sóng

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

Bài 20. Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

Bài 20. Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm

Bài 16. Giao thoa sóng

Bài 16. Giao thoa sóng

Bài 24. Sóng điện từ

Bài 24. Sóng điện từ

Bài 18. Hiệu ứng Đốp - ple

Bài 18. Hiệu ứng Đốp - ple

Bài 26. Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần

Bài 26. Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần

Bài 21. Dao động điện từ

Bài 21. Dao động điện từ

Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp . Cộng hưởng điện

Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp . Cộng hưởng điện

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

Bài 30. Máy phát điện xoay chiều

Bài 30. Máy phát điện xoay chiều

Bài 27. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm

Bài 27. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm

Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng

Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng

Bài 29. Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 29. Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 31. Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 31. Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 39. Máy quang phổ. Các loại quang phổ

Bài 39. Máy quang phổ. Các loại quang phổ

Bài 41. Tia X. Thuyết điện tử ánh sáng thang sóng điện từ

Bài 41. Tia X. Thuyết điện tử ánh sáng thang sóng điện từ

Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

Bài 43. Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện

Bài 43. Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện

Bài 47. Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô

Bài 47. Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô

Bài 49. Sự phát quang. Sơ lược về laze

Bài 49. Sự phát quang. Sơ lược về laze

Bài 46. Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện

Bài 46. Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện

Bài 51. Hệ thức Anh - xtanh giữa khối lượng và năng lượng

Bài 51. Hệ thức Anh - xtanh giữa khối lượng và năng lượng

Bài 48. Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật

Bài 48. Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật

Bài 50. Thuyết tương đối hẹp

Bài 50. Thuyết tương đối hẹp

Bài 53. Phóng xạ

Bài 53. Phóng xạ

Bài 56. Phản ứng phân hạch

Bài 56. Phản ứng phân hạch

Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Bài 58. Các hạt sơ cấp

Bài 58. Các hạt sơ cấp

Bài 54. Phản ứng hạt nhân

Bài 54. Phản ứng hạt nhân

Bài 57. Phản ứng nhiết hạch

Bài 57. Phản ứng nhiết hạch

Bài 60. Sao. Thiên hà

Bài 60. Sao. Thiên hà

Bài 59. Mặt trời. Hệ mặt trời

Bài 59. Mặt trời. Hệ mặt trời

Bài 61. Thuyết Bigbang

Bài 61. Thuyết Bigbang

Bài 1. Dao động điều hòa

Bài 1. Dao động điều hòa

Bài 3. Con lắc đơn

Bài 3. Con lắc đơn

Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN

Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN

Bài 2. Con lắc lò xo

Bài 2. Con lắc lò xo

Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức

Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc

Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc

Bài 9. Sóng dừng

Bài 9. Sóng dừng

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

Bài 8. Giao thoa sóng

Bài 8. Giao thoa sóng

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.

Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.

Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 20. Mạch dao động

Bài 20. Mạch dao động

Bài 21. Điện từ trường

Bài 21. Điện từ trường

Bài 22. Sóng điện từ

Bài 22. Sóng điện từ

Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Bài 26. Các loại quang phổ

Bài 26. Các loại quang phổ

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài 28. Tia X

Bài 28. Tia X

Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang

Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

Bài 34. Sơ lược về laze

Bài 34. Sơ lược về laze

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 37. Phóng xạ

Bài 37. Phóng xạ

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 38. Phản ứng phân hạch

Bài 38. Phản ứng phân hạch

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Bài 40. Các hạt sơ cấp

Bài 40. Các hạt sơ cấp

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ

Tập tin:Bai-giang-Vat-ly-12-SGK-2000-Hien-tuong-quang-dien-Tiet-72-Nguyen-Duc-Minh.zip

‎ (kích thước tập tin: 39 kB, kiểu MIME: application/zip) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Một file PPT chứa Bài giảng Vật lý 12 (SGK 2000), Hiện tượng quang điện, Tiết 72. Có kèm theo slide thí ...

Vật lý 12 nâng cao - Tóm tắt chương 4, NXBGD

1. 2. 3. 4. 5. CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: Bài - - - - - Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - Bài ...

Tập tin:Giao-an-Vat-ly-12-2000.zip

‎ (kích thước tập tin: 262 kB, kiểu MIME: application/zip) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Một file nén ( .zip ) chứa đầy đủ các bài soạn của môn Vật lý 12 (SGK năm 2000), được biên soạn bằng MS ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 8 Bài 51, NXBGD

BÀI 51: HỆ THỨC ANH-XTANH GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG 1. KHỐI LƯỢNG TƯƠNG ĐỐI TÍNH 2. HỆ THỨC GIỮA NĂNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG 3. ÁP DỤNG CHO PHÔTÔN CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: ...

Vật lý 12 nâng cao - Tóm tắt chương 3, NXBGD

1. 2. 3. SÓNG DỪNG 4. GIAO THOA SÓNG 5. SÓNG ÂM 6. NGUỒN NHẠC ÂM 7. HỘP CỘNG HƯỞNG 8. HIỆU ỨNG ĐỐP-PLE CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 52, NXBGD

CHƯƠNG 9: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ BÀI 52: CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ. ĐỘ HỤT KHỐI 1. CẤU TẠO HẠT NHÂN. NUCLÔN a) Cấu tạo hạt nhân b) Kí hiệu hạt nhân c) Kích thước hạt nhân 2. ĐỒNG VỊ 3. ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ a) b) 4. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT a) Lực hạt nhân ...

Tập tin:Bai-giang-dien-tu-Vat-ly-12-Guong-cau-lom-Pham-Van-Trung.zip.zip

‎ (kích thước tập tin: 790 kB, kiểu MIME: application/zip) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Một bài giảng điện tử, Vật lý 12, Gương cầu lõm, được thiết kế bằng flash bởi tác giả Phạm Văn Trung. ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 39, NXBGD

BÀI 39: MÁY QUANG PHỔ - CÁC LOẠI QUANG PHỔ 1. MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH a) Cấu tạo b) Nguyên tắc hoạt động 2. QUANG PHỔ LIÊN TỤC a) Nguồn phát b) Tính chất 3. QUANG PHỔ VẠCH PHÁT XẠ a) Nguồn phát b) Tính chất 4. QUANG PHỔ VẠCH HẤP THỤ a) Quang phổ vạch hấp thụ ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 7 Bài 49, NXBGD

BÀI 49: SỰ PHÁT QUANG. SƠ LƯỢC VỀ LAZE 1. HIỆN TƯỢNG PHÁT QUANG a) Sự phát quang b) Các dạng phát quang: lăn quang và huỳnh quang c) Định luật Xtốc về sự phát quang d) Ứng dụng 2. SƠ LƯỢC VỀ LAZE a) b) Các loại laze c) Một số ứng dụng của tia laze ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 56, NXBGD

BÀI 56: PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH 1. SỰ PHÂN HẠCH a) Sự phân hạch của urani b) Đặc điểm chung của các phản ứng phân hạch 2. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH DÂY CHUYỀN a) b) Điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch dây chuyền 3. LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 4. NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 29, NXBGD

BÀI 29: CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT 1. CÔNG SUẤT TỨC THỜI 2. CÔNG SUẤT TRUNG BÌNH 3. HỆ SỐ CÔNG SUẤT CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: ...

Vật lý 12 nâng cao - Tóm tắt chương 9, NXBGD

1. 2. 3. 4. CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: Bài - - - - - Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - Bài - ...

Vật lý 12 nâng cao - Tóm tắt chương 7, NXBGD

1. 2. CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN a) Định luật 1 a) Định luật 2 a) Định luật 3 3. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNG SÁNG 4. ÁNH SÁNG CÓ LƯỠNG TÍNH SÓNG - HẠT 5. CÔNG THỨC ANH-XTANH VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN 6. 7. 8. MẪU NGUYÊN TỬ BO 9. 10. CHƯƠNG 1: ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 42, NXBGD

BÀI 42: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG 1. MỤC ĐÍCH 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3. PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM Phương án 1 Phương án 2 4. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phương án 1 Phương án 2 CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 54, NXBGD

BÀI 54: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 1. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN a) Thí nghiệm của Rơ-dơ-pho b) Phản ứng hạt nhân tạo nên đồng vị phóng xạ nhân tạo 2. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN a) Định luật bảo toàn số nuclôn b) Định luật bảo toàn điện tích c) Định luật bảo toàn năng lượng ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 3 Bài 15, NXBGD

BÀI 15: PHẢN XẠ SÓNG - SÓNG DỪNG 1. SỰ PHẢN XẠ SÓNG 2. SÓNG DỪNG a) Quan sát hiện tượng b) Giải thích sự hình thành sóng dừng trên dây c) Điều kiện để có sóng dừng d) Ứng dụng CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 55, NXBGD

BÀI 55: BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: Bài - - - - - Bài - - ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 7 Bài 43, NXBGD

CHƯƠNG 7: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG BÀI 43: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN 1. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI 2. THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN a) Thí nghiệm b) Kết quả thí nghiệm và nhận xét 3. CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN a) Định luật quang ...

Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 32, NXBGD

BÀI 32: MÁY BIẾN ÁP - TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1. MÁY BIẾN ÁP a) Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động b) Sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện qua máy biến áp 2. TRUYỀN TẢI ĐIỆN CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: ...

Vật lý 12 nâng cao - Tóm tắt chương 6, NXBGD

1. 2. 3. 4. 5. CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 10: Bài - - - - - Bài - - - - - - - - Bài - - - - - - - Bài ...

1 2 3 4 .. > >>