Vận nước

Soạn bài: Vận nước

Hướng dẫn soạn bài: Vận nước

Hướng dẫn đọc thêm

Câu 1:

   Trong câu thơ đầu, nhà thơ đã mượn hình tượng thiên nhiên để nói về vận nước. Nghệ thuật so sánh ở đây được sử dụng hợp lí, làm nổi bật sự bền chặt, thịnh vượng của đất nước. Câu thơ vừa khẳng định tình đoàn kết toàn dân, đồng thời nói lên niềm tin của tác giả vào vận nước.

Câu 2:

   Qua hai câu thơ đầu, ta có thể cảm nhận được:

 • Hoàn cảnh đất nước: Sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc (loạn mười hai sứ quân và sự xâm lược của nhà Tống năm 981) đất nước ta bắt đầu bước vào thời kì ổn định. Vua Lê Đại Hành muốn xây dựng một vương triều phong kiến hùng cường.

 • Tâm trạng: Nhà thơ rất tin tưởng vào tương lai của đất nước.

Câu 3:

   Hai câu cuối nói về đường lối trị nước. Tác giả khẳng định: muốn cho đất nước thái bình, người trị quốc phải dùng cái đức của mình để cảm hóa nhân dân. Quan điểm "Đức trị" của nhà thơ được thể hiện tập trung trong hai chữ "vô vi".

Câu 4:

   Hai câu thơ cuối phản ánh truyền thống yêu chuộng hòa bình, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Các bài soạn văn lớp 10 hay khác:

 • Mục lục Soạn văn 10 Tập 1
 • Tỏ lòng (Thuật hoài)
 • Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi
 • Tóm tắt văn bản tự sự
 • Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự
 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
 • Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • ĐỌC "TIỂU THANH KÍ"
 • Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ
 • Vận nước
 • Cáo bệnh, bảo mọi người
 • Hứng trở về
 • Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
 • Cảm xúc mùa thu
 • Trình bày về một vấn đề