Toán học Lớp 6

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Tập hợp các số tự nhiên

Tập hợp các số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Phép cộng và phép nhân

Phép cộng và phép nhân

Phép trừ và phép chia

Phép trừ và phép chia

Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Thứ tự thực hiện các phép tính

Thứ tự thực hiện các phép tính

Tính chất chia hết của một tổng.

Tính chất chia hết của một tổng.

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Ước và bội

Ước và bội

Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Ước chung và bội chung

Ước chung và bội chung

Bội chung nhỏ nhất.

Bội chung nhỏ nhất.

Ôn tập chương I:Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Ôn tập chương I:Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Ước chung lớn nhất

Ước chung lớn nhất

Chương II. SỐ NGUYÊN

Chương II. SỐ NGUYÊN

Làm quen với số nguyên âm.

Làm quen với số nguyên âm.

Tập hợp các số nguyên.

Tập hợp các số nguyên.

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

Cộng hai số nguyên cùng dấu.

Cộng hai số nguyên cùng dấu.

Phép trừ hai số nguyên.

Phép trừ hai số nguyên.

Cộng hai số nguyên khác dấu.

Cộng hai số nguyên khác dấu.

Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Quy tắc dấu ngoặc.

Quy tắc dấu ngoặc.

Quy tắc chuyển vế.

Quy tắc chuyển vế.

Nhân hai số nguyên khác dấu.

Nhân hai số nguyên khác dấu.

Nhân hai số nguyên cùng dấu.

Nhân hai số nguyên cùng dấu.

Tính chất của phép nhân.

Tính chất của phép nhân.

Bội và ước của một số nguyên.

Bội và ước của một số nguyên.

Ôn tập chương II: Số nguyên - Toán 6

Ôn tập chương II: Số nguyên - Toán 6

Chương I. ĐOẠN THẲNG

Chương I. ĐOẠN THẲNG

Điểm. Đường thẳng

Điểm. Đường thẳng

Ba điểm thẳng hàng

Ba điểm thẳng hàng

Đường thẳng đi qua hai điểm

Đường thẳng đi qua hai điểm

Đoạn thẳng

Đoạn thẳng

Độ dài đoạn thẳng

Độ dài đoạn thẳng

Khi nào thì AM + MB = AB?

Khi nào thì AM + MB = AB?

Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng

Ôn tập chương I: Đoạn thẳng - Toán 6

Ôn tập chương I: Đoạn thẳng - Toán 6

Chương III. PHÂN SỐ

Chương III. PHÂN SỐ

Mở rộng khái niệm về phân số

Mở rộng khái niệm về phân số

Tính chất cơ bản của phân số.

Tính chất cơ bản của phân số.

Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Quy đồng mẫu số nhiều phân số

So sánh phân số

So sánh phân số

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Biểu đồ phần trăm

Biểu đồ phần trăm

Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán 6 tập 2

Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán 6 tập 2

Tìm tỉ số của hai số

Tìm tỉ số của hai số

Nửa mặt phẳng

Nửa mặt phẳng

Ôn tập chương III: Phân số - Toán 6

Ôn tập chương III: Phân số - Toán 6

Chương II. GÓC

Chương II. GÓC

Số đo góc

Số đo góc

Vẽ góc cho biết số đo

Vẽ góc cho biết số đo

Đường tròn

Đường tròn

Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

Tia phân giác của góc

Tia phân giác của góc

Ôn tập phần Hình học - Toán 6

Ôn tập phần Hình học - Toán 6

Tam giác

Tam giác

Giải bài 191, 192, 193, 194 trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

Câu 191 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách. Giải Gọi m (m ∈ N*) là số sách cần tìm Vì xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 ...

Giải bài 148, 149, 150 trang 24 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

Câu 148 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? 1431; 635; 119; 73 Giải Số 1431 chia hết cho 3 nên là hợp số. Số 635 chia hết cho 5 nên là hợp số. Số 119 chia hết cho 7 nên là hợp số. Số 73 chỉ có hai ước là 1 và ...

Giải SBT Toán 6 Chương 2: Số nguyên

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Chương 2: Số nguyên. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Mục lục Giải Sách bài tập Toán 6 (SBT ...

Giải SBT Toán 6 Chương 1: Đoạn thẳng

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Chương 1: Đoạn thẳng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Mục lục Giải Sách bài tập Toán 6 (SBT Toán ...

Giải SBT Toán 6 Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Mục lục Giải Sách ...

Giải SBT Toán 6 Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 7: Độ dài đoạn thẳng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải sách ...

Giải SBT Toán 6 Ôn tập chương 2 Số học

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Ôn tập chương 2 Số học. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải sách ...

Giải SBT Toán 6 Ôn tập Chương 1 hình học

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Ôn tập Chương 1 hình học. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập ...

Giải SBT Toán 6 Bài 5: Tia

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 5: Tia . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải sách bài tập ...

Giải SBT Toán 6 Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải sách ...

Giải SBT Toán 6 Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các ...

Giải SBT Toán 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 6: Đoạn thẳng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải sách bài ...

Giải SBT Toán 6 Bài 12: Tính chất của phép nhân

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 12: Tính chất của phép nhân. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài ...

Giải SBT Toán 6 Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài ...

Giải SBT Toán 6 Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài ...

Giải SBT Toán 6 Bài 1: Làm quen với số âm

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 1: Làm quen với số âm. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung (trang 67) Các ...

Giải SBT Toán 6 Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài ...

Giải SBT Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các bài giải ...

Giải SBT Toán 6 Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các ...

Giải SBT Toán 6 Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Để học tốt Toán lớp 6, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bài 13: Bội và ước của một số nguyên. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 6 tương ứng. Bài tập bổ sung Các ...

1 2 3 4 .. > >>