Toán học Lớp 4

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - trang 4, 5

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - trang 4, 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Biểu thức có chứa một chữ

Biểu thức có chứa một chữ

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Ôn tập các số đến 100 000

Ôn tập các số đến 100 000

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Các số có sáu chữ số

Các số có sáu chữ số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:06 ngày 18/05/2018

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - trang 5

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - trang 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 7 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 7 SGK Toán lớp 4

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:06 ngày 18/05/2018

Hàng và lớp

Hàng và lớp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

So sánh các số có nhiều chữ số

So sánh các số có nhiều chữ số

Son Dong viết 09:07 ngày 18/05/2018

Triệu và lớp triệu

Triệu và lớp triệu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 16 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 16 SGK Toán lớp 4

don viết 09:06 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 17 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 17 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Dãy số tự nhiên

Dãy số tự nhiên

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:06 ngày 18/05/2018

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 22 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 22 SGK Toán lớp 4

don viết 09:06 ngày 18/05/2018

Yến, tạ, tấn

Yến, tạ, tấn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bảng đơn vị đo khối lương

Bảng đơn vị đo khối lương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Giây, thế kỉ

Giây, thế kỉ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Tìm số trung bình cộng

Tìm số trung bình cộng

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 26 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 26 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 28 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 28 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:06 ngày 18/05/2018

Biểu đồ

Biểu đồ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Biểu đồ (tiếp theo)

Biểu đồ (tiếp theo)

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 33 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 33 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 35 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 35 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

1. Phép cộng và phép trừ

1. Phép cộng và phép trừ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:06 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 36 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 36 SGK Toán lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 40 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 40 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:07 ngày 18/05/2018

Biểu thức có chứa hai chữ

Biểu thức có chứa hai chữ

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Tính chất giao hoán của phép cộng

Tính chất giao hoán của phép cộng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:07 ngày 18/05/2018

Biểu thức có chứa ba chữ

Biểu thức có chứa ba chữ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Tính chất kết hợp của phép cộng

Tính chất kết hợp của phép cộng

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 46 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 46 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 48 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 48 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:07 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 48 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 48 SGK Toán lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:07 ngày 18/05/2018

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng vuông góc

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:07 ngày 18/05/2018

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Vẽ hai đường thẳng song song

Vẽ hai đường thẳng song song

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Thực hành vẽ hình vuông

Thực hành vẽ hình vuông

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:07 ngày 18/05/2018

Thực hành vẽ hình chữ nhật

Thực hành vẽ hình chữ nhật

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 55 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 55 SGK Toán lớp 4

don viết 09:08 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 56 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 56 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

2. Phép nhân

2. Phép nhân

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Nhân với số có một chữ số

Nhân với số có một chữ số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:07 ngày 18/05/2018

Tính chất giao hoán của phép nhân

Tính chất giao hoán của phép nhân

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....

Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Tính chất kết hợp của phép nhân

Tính chất kết hợp của phép nhân

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:08 ngày 18/05/2018

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Đề -xi-mét vuông

Đề -xi-mét vuông

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Mét vuông

Mét vuông

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:07 ngày 18/05/2018

Nhân một số tự nhiên với một tổng

Nhân một số tự nhiên với một tổng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:08 ngày 18/05/2018

Nhân một số với một hiệu

Nhân một số với một hiệu

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:08 ngày 18/05/2018

Nhân với số có hai chữ số

Nhân với số có hai chữ số

don viết 09:08 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 69 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 69 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:08 ngày 18/05/2018

Nhân với số có ba chữ số

Nhân với số có ba chữ số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

don viết 09:08 ngày 18/05/2018

3. Phép chia

3. Phép chia

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:08 ngày 18/05/2018

Chia một tổng cho một số

Chia một tổng cho một số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:08 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:08 ngày 18/05/2018

Chia cho số có một chữ số

Chia cho số có một chữ số

don viết 09:08 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 78 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 78 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:08 ngày 18/05/2018

Chia một số cho một tích

Chia một số cho một tích

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:08 ngày 18/05/2018

Chia một tích cho một số

Chia một tích cho một số

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Chia cho số có hai chữ số

Chia cho số có hai chữ số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:08 ngày 18/05/2018

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

don viết 09:08 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 83 SGK Toán 4

Luyện tập trang 83 SGK Toán 4

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 84 SGK Toán 4

Luyện tập trang 84 SGK Toán 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Thương có chữ số 0

Thương có chữ số 0

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:08 ngày 18/05/2018

Chia cho số có ba chữ số

Chia cho số có ba chữ số

don viết 09:08 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 87 SGK Toán 4

Luyện tập trang 87 SGK Toán 4

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:08 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 89 SGK Toán 4

Luyện tập trang 89 SGK Toán 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:09 ngày 18/05/2018

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:08 ngày 18/05/2018

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 2

don viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 4

don viết 09:09 ngày 18/05/2018

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 9

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:09 ngày 18/05/2018

Dấu hiệu chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 99 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 99 SGK Toán lớp 4

don viết 09:09 ngày 18/05/2018

Ki-lô-mét vuông

Ki-lô-mét vuông

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:09 ngày 18/05/2018

Diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành

don viết 09:09 ngày 18/05/2018

2. Giới thiệu hình bình hành

2. Giới thiệu hình bình hành

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:09 ngày 18/05/2018

1. Phân số

1. Phân số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Phân số

Phân số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:09 ngày 18/05/2018

Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số và phép chia số tự nhiên

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

don viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 110 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 110 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:09 ngày 18/05/2018

Phân số bằng nhau

Phân số bằng nhau

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Rút gọn phân số

Rút gọn phân số

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 114 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 114 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:10 ngày 18/05/2018

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:10 ngày 18/05/2018

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 118 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 118 SGK Toán lớp 4

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 117, 118 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 117, 118 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:10 ngày 18/05/2018

So sánh hai phân số cùng mẫu số

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:09 ngày 18/05/2018

So sánh hai phân số khác mẫu số

So sánh hai phân số khác mẫu số

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 122 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 122 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 123 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 123 SGK Toán lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:10 ngày 18/05/2018

2. Các phép tính với phân số

2. Các phép tính với phân số

Son Dong viết 09:10 ngày 18/05/2018

Phép cộng phân số

Phép cộng phân số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:11 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 124 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 124 SGK Toán lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:10 ngày 18/05/2018

Phép cộng phân số (tiếp theo)

Phép cộng phân số (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:10 ngày 18/05/2018

Phép trừ phân số (tiếp theo)

Phép trừ phân số (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 128 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 128 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 131 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 131 SGK Toán lớp 4

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Phép trừ phân số

Phép trừ phân số

Son Dong viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:10 ngày 18/05/2018

Phép chia phân số

Phép chia phân số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:10 ngày 18/05/2018

Phép nhân phân số

Phép nhân phân số

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:10 ngày 18/05/2018

Tìm phân số của một số

Tìm phân số của một số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 138 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 138 SGK Toán lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 136 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 136 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:11 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 139 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 139 SGK Toán lớp 4

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 137 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 137 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 143 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 143 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:10 ngày 18/05/2018

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:10 ngày 18/05/2018

3. Giới thiệu hình thoi

3. Giới thiệu hình thoi

don viết 09:11 ngày 18/05/2018

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Son Dong viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 144 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 144 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:11 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:10 ngày 18/05/2018

Giới thiệu tỉ số

Giới thiệu tỉ số

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:10 ngày 18/05/2018

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

don viết 09:11 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 148 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 148 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:11 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 152 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 152 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:11 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 149 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 149 SGK Toán lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:10 ngày 18/05/2018

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập trang 151 SGK Toán lớp 4

Luyện tập trang 151 SGK Toán lớp 4

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Son Dong viết 09:10 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 153 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 153 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:11 ngày 18/05/2018

Thực hành trang 158 SGK Toán lớp 4

Thực hành trang 158 SGK Toán lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:11 ngày 18/05/2018

Tỉ lệ bản đồ

Tỉ lệ bản đồ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:11 ngày 18/05/2018

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Son Dong viết 09:11 ngày 18/05/2018

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:10 ngày 18/05/2018

Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về biểu đồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:10 ngày 18/05/2018

Thực hành trang 159 SGK Toán lớp 4

Thực hành trang 159 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:10 ngày 18/05/2018

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

don viết 09:11 ngày 18/05/2018

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Son Dong viết 09:10 ngày 18/05/2018

Ôn tập về các phép tính với phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:11 ngày 18/05/2018

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:11 ngày 18/05/2018

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:11 ngày 18/05/2018

Ôn tập về đại lượng

Ôn tập về đại lượng

don viết 09:11 ngày 18/05/2018

Ôn tập về hình học

Ôn tập về hình học

Son Dong viết 09:11 ngày 18/05/2018

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:11 ngày 18/05/2018

Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:12 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 176 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 176 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:11 ngày 18/05/2018

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

don viết 09:11 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 4

Son Dong viết 09:12 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 177 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 177 SGK Toán lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:11 ngày 18/05/2018

Luyện tập chung trang 179 SGK Toán lớp 4

Luyện tập chung trang 179 SGK Toán lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:11 ngày 18/05/2018

Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:…...

Tính:…. Bài 1 trang 133 SGK Toán 4 – Phép nhân phân số Tính: a) ({4 over 5} imes {6 over 7}) b) ({2 over 9} imes {1 over 2} ) c) ({1 over 2} imes {8 over 3}) d) ({1 over 8} imes {1 over 7}) Giải a) ({4 over 5} imes {6 over 7} = {{4 imes 6} over {5 imes 7}} = {{24} ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:53 ngày 02/08/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 23)

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống: Bài 3. Tính: Bài 4. Tìm x, biết: a)x x 741 = 158574 b)x : 189 = 635 Bài 5. Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là 35m. Chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:34 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 25)

Bài 1. Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1.Trong các hình dưới đây, hình chữ nhật là: A.Hình 1 B.Hình 2 C.Hình 3 D.Hình 4 2.9 thế kỉ = ……….. năm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: A.900 B.90 C.9 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:33 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 13)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: 1.Chữ số 5 trong số 25967000 có giá trị là: A.Năm trăm nghìn B.Năm nghìn C.Năm triệu D.Tất cả đều sai Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Mảnh đất hình vuông có cạnh 15m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đồ đó, ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:33 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 15)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: A.2 B.3 C.4 D.5 Giá trị của chữ số 6 trong số 56732409 là: A.6000 B.60000 C.600000 D.6000000 Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 8cm, chiều cao tương ứng 12cm là: A.96cm 2 B.48cm 2 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:33 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 3)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: 1.Số gồm 7 trăm 0 chục 4 đơn vị được viết là: A.74 B.704 C.740 D.407 2.Số liền trước số lớn nhất có 3 chữ số là; A.998 B.999 C.1000 D.Tất cả đều sai 3.Các số 302 ; 299 ; 309 ; 390 viết theo thứ tự từ lớn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:32 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 10)

Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1.Chữ số 3 trong số 553469 chỉ: A.300 B.3000 C.30000 D.300000 Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Bài 3. Tìm x, biết: Bài 4. Hai kho thóc có tất cả 12 tấn 6 tạ thóc. Kho A có số thóc bằng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:32 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 21)

Bài 1. Nối các phân số có giá trị bằng nhau: Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1.Giá trị của chữ số 4 trong số 240853 là: A.4 B.40 C.40853 D.40000 2.Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm của 1 tấn 32kg = … kg là: A.132 B.1320 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:32 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 4 (Đề 18)

Bài 1. Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Bài 3. Bài 4. Đặt tính rồi tính: 197643 + 298156 479285 - 82396 188 x 99 6420 : 321 Bài 5. Với các số 0; 4; 5; 9. Hãy viết các số có 4 chữ số: Cùng chia hết cho 9 và 2 : ………&he ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:32 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 20)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: 1.Chữ số 4 trong số 487653 chỉ: A.4000 B.40000 C.400000 D.4000000 2.Chữ số chỉ giá trị lớn nhất trong số 297800 là: A.8 B.7 C.9 D.2 3.Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 8 dam 2 7 dm 2 = … dm 2 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 19:32 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Toán 4 Cuối kì 2

Để học tốt Toán lớp 4, phần dưới đây liệt kê các đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 4. Bạn nhấp chuột vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi chi tiết đề kiểm tra và phần đáp án tương ứng. Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:32 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 5)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a)7 giờ 15 phút > 450 phút ▭ b)8234dm 2 < 8m 2 234dm 2 ▭ c)2009dm 2 = 20m 2 9dm 2 ▭ d)2 tấn 5 tạ < 2 tấn 50kg ▭ Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Bài 4. Đánh dấu x vào ô trống ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 19:32 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 16)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: 4.Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 4cm và 6cm thì có diện tích là bao nhiêu? A.24cm 2 B.20cm 2 C.12cm 2 D.Tất cả đều sai Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:32 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 24)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: 1.Giá trị của chữ số 8 trong số 7825619 là: A.8000 B.80000 C.800000 D.8000000 A.2 B.3 C.4 D.5 3.Hình bình hành có cạnh đáy 4dm, chiều cao tương ứng là 3dm thì diện tích của nó là: A.12dm 2 B.24dm ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:32 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 4 (Đề 11)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: Bài 2. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: Bài 3. Viết số hích hợp vào chỗ chấm: Bài 4. Điền dấu (> , < , =) vào ô trống: Bài 5. Đặt tính rồi tính: a.47638 + 14823 b.98147 - 69258 c.509 × 148 d.2198 : 314 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 19:31 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 7)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: 1.Chữ số 3 trong 3826891 có giá trị là: A.Ba triệu B.Ba chục triệu C.Ba trăm nghìn D.Tất cả đều sai 3.Trung bình cộng của các số 318, 219, 560, 723 là: A.455 B.460 C.463 D.465 4.Trung bình cộng của ba số là ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:31 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 18)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: 1.Kết quả của phép cộng 379821 + 289367 là: A.569197 B.669197 C.669188 D.Tất cả đều sai 2.Kết quả của phép trừ 918349 – 29448 là: A.889901 B.888901 C.898901 D.Tất cả đều sai 3.Kết quả của phép tính 209934 ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:31 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Toán 4 Giữa kì 1

Để học tốt Toán lớp 4, phần dưới đây liệt kê các đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 4. Bạn nhấp chuột vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi chi tiết đề kiểm tra và phần đáp án tương ứng. Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4: ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 19:31 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 4 (Đề 8)

Bài 1. Bài 2. Bài 3. A.11250cm 2 B.5625cm 2 C.112,5cm 2 D.Cả A, B, C đều sai Bài 4. Nối các phân số bằng nhau với nhau: Bài 5. Rút gọn các phân số Bài 6. Bài 7. Bài 8. Cô giáo có một số nhãn vở. Hỏi tổ nào được cô cho ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:31 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 4 (Đề 21)

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Bài 2. Tính: Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A.2500kg B.2000kg C.1000kg D.Tất cả đều sai 4.Chữ số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m 2 7dm 2 = …cm 2 là: A.45007 B.45070 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:31 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>