Soạn văn lớp 12: Văn bản tổng kết

Soạn văn lớp 12 tập 2: Văn bản tổng kết. Câu 2: Người viết cần hoàn thành một số nội dung sau: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:41 ngày 16/05/2018

Soạn bài: Văn bản tổng kết

I. Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết - Mục đích, ý nghĩa của văn bản tổng kết là nhìn nhận, đánh giá kết quả công việc nhằm rút kinh nghiệm. - Văn bản tổng kết gồm 2 loại: + Tổng kết hoạt động thực tiễn như: văn bản tổng kết năm học; văn bản tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn TN ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:44 ngày 09/05/2018