Soạn văn lớp 12: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Soạn văn lớp 12 tập 2: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:40 ngày 16/05/2018

Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Câu 1: Câu 2: Các phong cách ngôn ngữ (PCNN) và các thể loại văn bản tiêu biểu cho từng phong cách: Câu 3: Câu 4: - Hai phần văn bản đều có chung đề tài (trăng) nhưng được viết với hai phong cách ngôn ngữ khác nhau. + Văn bản (a) được viết theo PCNN khoa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:44 ngày 09/05/2018

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

. Câu 2. Đọc văn bản lược trích (mục 5 - SGK, trang 194) và thực hiện các yêu cầu của SGK: ...

nguyễn phương viết 18:20 ngày 26/04/2018

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ (ngắn gọn)

Câu 1: Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình đơn lập a. Nguồn gốc: tiếng Việt thuộc: - Họ: ngôn ngữ Nam Á - Dòng ngôn ngữ Môn - Khơmer - Nhánh: tiếng Việt - Mường chung b. Các thời kì trong lịch sử: - Tiếng Việt trong thời kì dựng ...

nguyễn phương viết 07:54 ngày 24/04/2018

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Câu 1: Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình đơn lập. a. Nguồn gốc: tiêng Việt thuộc: - Họ: ngôn ngữ Nam Á - Dòng ngôn ngữ Môn - Khơmer - Nhánh: tiếng Việt - Mường chung b. Các thời kì trong lịch sử: - Tiếng Việt trong thời kì ...

nguyễn phương viết 07:49 ngày 24/04/2018

Tuần 33 – Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 33 – Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ Hướng dẫn Các câu hỏi 1+2+3 (dựa vào các nội dung sau để điền bảng): 1. Tiếng Việt thuộc họ ngôn ngữ Nam Á. Một số ngôn ngữ có quan hệ họ hàng hay quan hệ tiếp xúc lâu đời vói tiếng Việt, như: ...

nguyễn phương viết 00:24 ngày 06/02/2018

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt lớp 12 ngắn gọn

Hướng dẫn các bạn soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 12 ngắn gọn đơn giản Bài tổng kết phần tiếng việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ giúp ta hệ thống hóa kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ đã học và đồng thời nâng cao them năng lực ...

Nguyễn Minh viết 10:38 ngày 05/02/2018

Soạn bài lớp 12: Tổng kết phần tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Soạn bài lớp 12: Tổng kết phần tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Soạn bài môn Ngữ văn lớp 12 học kì II Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Soạn bài lớp 12: Tổng kết phần tiếng ...

Nguyễn Minh viết 15:31 ngày 14/01/2018

Soạn bài tổng kết phần tiếng việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT: HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là một nội dung quan trọng trong chương trình Tiếng Việt ở trung học phổ thông mà anh (chị) đã được học từ lớp 10 đến lớp 12. Ở bài tổng kết này, chúng ta sẽ hệ thống ...

Nguyễn Minh viết 10:53 ngày 01/06/2017