Tạo giống mới bằng công nghệ tế bào

Bài viết giới thiệu tóm tắt các phương pháp và quy trình tạo giống bằng công nghệ tế bào Xem thêm: Chuyên đề 4 ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:39 ngày 23/06/2018

Tạo giống nhờ công nghệ gen

Bài viết giới thiệu chi tiết về quá trình tạo giống mới bằng công nghệ gen và các ứng dụng của công nghệ gen trong việc tạo ra các giống sinh vật biến đổi gen ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:39 ngày 23/06/2018

Những ý kiến của giới khoa học về công trình tế bào nhân tạo

Tuần vừa qua, nhóm nhà khoa học dưới sự lãnh đạo của Craig Venter đã cấy chuyển thành công một bộ gene tổng hợp vào một tế bào prokaryote nhận D. G. Gibson et al. Science. Đây là một thành tựu kỹ thuật sinh học nhân tạo bao gồm 2 bước: 1) ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 21:09 ngày 24/05/2018

TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN 1. Quy trình Gây đột biến tạo giống mới là phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí và hóa học, nhằm làm thay đổi vật liệu di truyền của sinh vật để phục vụ cho lợi ích của con người a. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến – Xử lí ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 07:57 ngày 14/05/2018

TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN

I. KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ GEN – Công nghệ gen là một quy trình công nghệ dùng để tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới II. CÁC BƯỚC CẦN TIẾN HÀNH TRONG KỸ THUẬT CHUYỂN GEN 1. Tạo ADN tái tổ hợp – Tách ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 07:56 ngày 14/05/2018

Giải Công nghệ 10 Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

Để học tốt Công nghệ lớp 10, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 10: Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để tham khảo bài giải Công nghệ 10 tương ứng. ...

Nguyễn Minh viết 17:59 ngày 06/05/2018

Bài 6 trang 62 Sách bài tập Sinh 12: Tóm tắt các thành tựu trong tạo giống mới và sản xuất giống nhờ công nghệ...

Bài 6 trang 62 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Tóm tắt các thành tựu trong tạo giống mới và sản xuất giống nhờ công nghệ gen Tóm tắt các thành tựu trong tạo giống mới và sản xuất giống nhờ công nghệ gen. Lời giải : Thành tựu chủ yếu của công nghệ gen là kĩ thuật tái tổ hợp ADN nhằm tạo ...

Nguyễn Minh viết 13:54 ngày 26/04/2018

Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào.

Công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhán giống vô tính ở cáy trồng và tạo giông cây trồng mới, ở vật nuôi đã thu được một số kết quả bước đầu như đã nhân bản thành công đốì với cừu, bò và một số loài động vật khác, mở ra triển vọng nhân nhanh nguồn gen động ...

Nguyễn Minh viết 18:05 ngày 24/02/2018

Giải Sinh lớp 12 Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Giải Sinh lớp 12 Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen Bài 1 (trang 86 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì: A. Nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui ...

Nguyễn Minh viết 11:23 ngày 13/01/2018