Câu hỏi ôn tập 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II ( Phần 1)- Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1 Câu hỏi 1: Bối cảnh lịch sử dẫn đến việc triệu tập Hội nghị I-an-ta ? Trả lời câu hỏi : – Đầu năm 1945, khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, trong nội bộ phe Đồng minh có nhiều vấn đề quan trọng cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề phân chia thành ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:45 ngày 24/06/2018

Câu hỏi ôn tập bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II ( Phần 2)- Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 2 Câu hỏi 1: Liên hợp quốc hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào? Trả lời câu hỏi : Liên hợp quốc hoạt động dựa trên những nguyên tắc là: + Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. + Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:43 ngày 24/06/2018

Câu hỏi ôn tập bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II ( Phần 3)- Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 3 Câu hỏi 9: Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”? Trả lời câu hỏi Những biểu hiện của tình trạng “ Chiến tranh lạnh”: Mĩ và các nước đế quốc đã ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khôi ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:42 ngày 24/06/2018

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) – Lịch sử 12

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, với chiến thắng của phe đồng minh thì một trật tự thế giới mới được hình thành, gọi là trật tự hai cực I- an-ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự hình thành của hai cực này. A. Lý thuyết I. HỘI NGHỊ I-AN -TA (2-1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 01:13 ngày 24/06/2018

Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) – Lịch sử 11

Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) được thiết lập trật tự mới theo hệ thống hòa ước Vec-xai-Oa-sinh-tơn, mang tính chất đế quốc chủ nghĩa. Nó mang lại quyền lợi nhiều nhất cho các nước thắng trận Anh, Pháp, Mĩ xác lập sự nô dịch, áp đặt với các nước bại trận, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 01:10 ngày 24/06/2018

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai – Lịch sử 9

Sau thế chiến thứ II, trật tự thế giới mới có nhiều thay đổi. Sự phân chia khu vực mà đứng đầu là Mỹ và Liên Xô ngày càng rõ ràng. Hai chế độ đối đầu là Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa dẫn đến tình trạng Chiến tranh lạnh. A. Tìm hiểu lý thuyết Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Xô và Mỹ: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 01:05 ngày 24/06/2018

Giải Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Để học tốt Lịch Sử lớp 11, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 11. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng. Trả lời ...

Nguyễn Minh viết 19:16 ngày 06/05/2018

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (trang 45 sgk Lịch Sử 9): – Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của những quyết định đó? Trả lời: + Hội nghị đã thông qua những quyết đinh quan trọng sau: – ...

Nguyễn Minh viết 10:24 ngày 13/01/2018