Soạn văn lớp 12 : Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn văn lớp 12 tập 2: Phong cách ngôn ngữ hành chính. Câu 3: Khi ghi biên bản cần chú trọng những nội dung sau: ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:37 ngày 16/05/2018

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính

I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính 1. Văn bản hành chính - Văn bản 1 là nghị định của Chính phủ (ban hành điều lệ bảo hiểm y tế). Gần với nghị định là các văn bản khác của các cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức chính trị, xã hội) như: thông tư, thông cáo, chủ thị, quyết ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:44 ngày 09/05/2018

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Hướng dẫn II. CÁCH PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Phong cách ngôn ngữ chính trị mang ba đặc trưng cơ bản: – Tính công khai về quan điểm chính trị. – Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận – Tính truyền cảm, thuyết phục. Các đặc trưng đó ...

Nguyễn Minh viết 00:24 ngày 06/02/2018

Soạn văn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận 1. Tìm hiểu văn bản chính luận: a. Đoạn trích: Tuyên ngôn độc lập – Thể loại: Tuyên ngôn, tuyên bố. – Mục đích: nhằm trình bày quan điểm chính trị của một đảng phái hay quốc gia ...

Nguyễn Minh viết 11:09 ngày 25/05/2017