Soạn văn lớp 12 : Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn văn lớp 12 tập 2: Phong cách ngôn ngữ hành chính. Câu 3: Khi ghi biên bản cần chú trọng những nội dung sau: ...

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính

I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính 1. Văn bản hành chính - Văn bản 1 là nghị định của Chính phủ (ban hành điều lệ bảo hiểm y tế). Gần với nghị định là các văn bản khác của các cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức chính trị, xã hội) như: thông tư, thông cáo, chủ thị, quyết ...

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Phong cách ngôn ngữ hành chính. Câu 1: Một số loại văn bản hành chính thường liên quan đến công việc học tập trong nhà trường: ...

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính SBT Ngữ Văn 12 tập 2

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 2 1. Bài tập 2, trang 172, SGK. Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của vân bản hành chính (lược trích) sau đây: ...

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính

. Câu 1. Kể tên một số loại văn bản hành chính thường gặp liên quan đến học tập trong nhà trường. ...

Phong cách ngôn ngữ hành chính – SBT Văn 12 tập 2: Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 2. Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính SBT Ngữ Văn 12 tập 2 – 1. Bài tập 2, trang 172, SGK. Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của vân bản hành chính (lược trích) sau đây: ...

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính trang 167 Văn 12 – Văn lớp 12...

Phong cách ngôn ngữ hành chính – Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính trang 167 SGK Ngữ Văn 12. Văn bản 1 là một nghị định của Chính phủ (Ban hành điều lệ bảo hiểm y tế), gần với nghị định và các văn bản khác của các cơ quan Nhà nước (hoặc tổ chức chính trị – xã hội) như: Thông tư, Thông báo, ...

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính (ngắn gọn)

Câu 1: Một số loại văn bản hành chính thường liên quan đến công việc học tập trong nhà trường: Đơn xin nhập học, Đơn xin nghỉ học, Đơn xin làm thẻ thư viện, Quyết định khen thưởng,… Câu 2 : Những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của văn bản hành chính ...

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (ngắn gọn)

Câu 1: Phân biệt giữa nghị luận và chính luận: ● Nghị luận + Là một phương pháp tư duy (diễn giảng, lập luận, bàn bạc). Một kiểu làm văn trong nhà trường (nghị luận văn chương, nghị luận xã hội) + Sử dụng ở tất cả mọi lĩnh vực khi cần trinh bấy diễn đạt. ● Chính luận. ...

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp)

Câu 1. Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận sau: Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. (Hồ Chí Minh - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến) Trả lời: Đoạn văn có ...

Soạn văn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính

I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính 1. Văn bản hành chính – Văn bản 1 là nghị định của Chính phủ (ban hành điều lệ bảo hiểm y tế). Gần với nghị định là các văn bản khác của các cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức chính trị, xã hội) như: thông tư, thông cáo, chủ ...

Tuần 30 – Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 30 – Phong cách ngôn ngữ chính luận Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ngôn ngữ chính luận là ngôn ngữ được dùng trong các văn bản chính luận hoặc lời nói miệng (khẩu ngữ) trong các buổi hội nghị, hội thảo, nói chuyện thời sự,… nhằm trình bày, bình luận, đánh ...

Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Các đặc điểm về phương tiện diễn đạt của phong cách ngôn ngữ chính luận (Xem SGK Ngữ văn 11, tập hai, tr. 105 – 106) 2. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận (Xem SGK Ngữ ...

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Hướng dẫn II. CÁCH PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Phong cách ngôn ngữ chính trị mang ba đặc trưng cơ bản: – Tính công khai về quan điểm chính trị. – Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận – Tính truyền cảm, thuyết phục. Các đặc trưng đó ...

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Hướng dẫn I. VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN 1. Tìm hiểu văn bản chính luận Đọc kĩ ba văn bản: a. Đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập: Văn bản chính luận bao gồm những tuyên ngôn, tuyên bố của một đảng phái chính trị hoặc một vị nguyên thủ quốc gia nhằm trình bày quan điểm ...

Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ hành chính

Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ hành chính Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ngôn ngữ hành chính – Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong các vãn bản hành chính để giao tiếp trong phạm vi các cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế… (gọi ...

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận lớp 11 ngắn gọn

Hướng dẫn các bạn soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 11 ngắn gọn đơn giản Để hiểu được khái niệm ngôn ngữ chính luận, các loại văn bản chính luận và đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận chúng ta cùng đi tìm hiểu bài học phong cách ngôn ngữ chính ...

Soạn văn 11 bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Soạn văn 11 bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận Soạn bài lớp 11 Soạn văn lớp 11 ngắn gọn VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu , nội dung tài liệu đã được VnDoc tổng hợp một cách ngắn gọn và ...

Soạn bài lớp 12: Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn bài lớp 12: Phong cách ngôn ngữ hành chính Soạn bài môn Ngữ văn lớp 12 học kì II được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 12 chuẩn bị cho bài ...

Soạn bài lớp 11: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Soạn bài lớp 11: Phong cách ngôn ngữ chính luận Soạn bài môn Ngữ văn lớp 11 học kì II Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận thuộc môn Ngữ văn lớp 11 học kỳ 2. ...

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính trang 167 SGK Ngữ Văn 12

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính trang 167 SGK Ngữ Văn 12 Văn bản 1 là một nghị định của Chính phủ (Ban hành điều lệ bảo hiểm y tế), gần với nghị định và các văn bản khác của các cơ quan Nhà nước (hoặc tổ chức chính trị - xã hội) như: Thông tư, Thông báo, chỉ thị, Quyết định, Pháp lệnh, ...

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo), trang 105 SGK Văn 11

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo), trang 105 SGK Văn 11 Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên. ...

Phong cách ngôn ngữ chính luận, trang 96 SGK Văn 11

Phong cách ngôn ngữ chính luận, trang 96 SGK Văn 11 Nghị luận là thao tác tư duy, là phương tiện biểu đạt. Còn chính luận là một phong cách chức năng ngôn ngữ. ...

Soạn bài phong cách ngôn ngữ chính luận

Soạn bài phong cách ngôn ngữ chính luận Tiết 1: Gợi ý luyện tập Câu 1. Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận. - Nghị luận là thao tác tư duy nhằm diễn đạt những lí lẽ, lập luận về một vấn đề nào đó cần phải làm sáng tỏ nhận thức và quan điểm (nghị luận văn học, nghị luận xã hội). - Chính luận ...

Soạn bài phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo

Soạn bài phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo Tiết 2: Gợi ý luyện tập Câu 1. Biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận là: - Điệp ngữ: Ai có… dùng …. - Liệt kê: súng, gươm, cuốc, thuồng, gậy gộc. (Cách liệt kê giáng bậc, từ lớn đến nhỏ, từ vũ khí đến dụng cụ thô sơ). Câu 2. Viết ...

Soạn bài phong cách ngôn ngữ hành chính HK2

Soạn bài phong cách ngôn ngữ hành chính A. Kiến thức cơ bản I. Văn bản hành chính 2. Ngôn ngữ hành chính - Về cách trình bày : các văn bản thường theo mẫu thống nhất và kết cấu nhất định. - Về từ ngữ : lớp từ ngữ hành chính được dùng với tầng số cao : căn cứ, quyết định, trách nhiệm, hiệu ...

Soạn bài phong cách ngôn ngữ hành chính

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH I. NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH LÀ GÌ? 1. Tìm hiểu văn bản a) - Văn bản 1: Nghị định của Chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế. - Văn bản 2: Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (tạm thời). - Văn bản 3: Đơn xin học nghề. (Xem toàn văn các văn bản nói trên trong ...

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính 1. Văn bản hành chính – Văn bản 1 là nghị định của Chính phủ (ban hành điều lệ bảo hiểm y tế). Gần với nghị định là các văn bản khác của các cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức ...

Soạn văn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận 1. Tìm hiểu văn bản chính luận: a. Đoạn trích: Tuyên ngôn độc lập – Thể loại: Tuyên ngôn, tuyên bố. – Mục đích: nhằm trình bày quan điểm chính trị của một đảng phái hay quốc gia ...

Soạn văn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận 1. Các phương tiện diễn đạt a) Về từ ngữ Sử dụng ngôn ngữ thông thường nhưng có nhiều từ ngữ chính trị. b) Về ngữ pháp VD1: (1) Đảng ta là Đảng ...