Soạn văn lớp 12: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Soạn văn lớp 12 tập 2: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc. Câu 5: Nhận định "Tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hòa" nhằm nói lên tính tích cực, đồng thời nói lên tính hạn chế của văn hóa Việt Nam. ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:43 ngày 16/05/2018

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)

(trang 159 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2) Để học tốt Ngữ văn 12, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 12 (văn nghị luận văn học, nghị luận xã hội, văn phân tích, văn thuyết minh, văn phát biểu cảm nghĩ, ...) ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:26 ngày 09/05/2018

Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

(Trần Đình Hượu) Câu 1: Tác giả phân tích trên những phương diện: tôn giáo, nghệ thuật (kiến trúc, hội họa, văn học), ứng xử (giao tiếp cộng đồng, tập quán), sinh hoạt (ăn, ở, mặc). Câu 2: Đặc điểm nổi bật của sáng tạo văn hóa Việt Nam là tạo ra một cuộc sống thiết thực, ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:43 ngày 09/05/2018

Suy nghĩ về hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ biện nay, Trong tác phẩm nhìn về vốn văn hoá dân tộc của Trần Đình...

Nghị luận xã hội lớp 12 – Suy nghĩ về hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ biện nay. Trong tác phẩm nhìn về vốn văn hoá dân tộc của Trần Đình Hượu viết con người hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, sự ...

nguyễn phương viết 08:57 ngày 26/04/2018

Tác giả Trần Đình Hượu phân tích đặc điểm của vốn văn hoá dân tộc dựa trên những phương diện cụ thể nào của đời sống vật chất và tinh thần?

Tác giả Trân Đình Hượu đã phân tích đặc điểm vốn văn hoá của dân tộc trên cơ sở những phương diện của đời sống vật chất và tinh thần, cụ thể là: - Tôn giáo, nghệ thụât (kiến trúc, hội hoạ, văn học): + Tôn giáo: Người Việt Nam không cuồng tín, không cực đoan mà dung hoà, tạo ...

Nguyễn Minh viết 12:58 ngày 31/05/2017

Suy nghĩ của anh/chị về việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc qua truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải (bài viết khoảng 600 từ).

Làm sao để hoà nhập mà không hoà tan là một vấn đề không đơn giản nhưng không phải là không thể làm được nếu như mỗi người chúng ta đều có ý thức giữ gìn những nét đẹp văn hoá của dân tộc mình, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay. Mỗi người hãy tự trau dồi cho mình vốn hiếu biết về văn hoá dân tộc. ...

nguyễn phương viết 12:55 ngày 31/05/2017

Cảm nhận về bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình Hượu

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn nêu Cảm nhận về bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình Hượu trong chương trình văn học lớp 12. Trần Đình Hượu là một chuyên gia về các vấn đề văn hóa tư tưởng Việt Nam. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa tư tưởng có gía trị: “Đến hiện đại ...

Nguyễn Minh viết 13:13 ngày 24/05/2017