Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Có chí thì nên – Văn mẫu lớp 12

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Có chí thì nên – Văn mẫu lớp 12 Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Có chí thì nên – Bài số 1 Kho tàng tục ngữ Việt Nam giàu có, óng ánh sắc màu trí tuệ. Nó đúc kết bao kinh nghiệm quý báu trong dân gian. Là bài học nhân sinh, cách ứng xử, nó dạy khôn, ...

Nguyễn Minh viết 13:23 ngày 16/01/2018

Bình luận câu tục ngữ : Có chí thì nên.

Bình luận câu tục ngữ : Có chí thì nên. Từ thời xưa, ý chí nghị lực đã được tìm thấy trong mỗi người Việt. Trong bao cuộc chiến tranh chống xâm lược thực dân, tinh thần, ý chí, nghị lực của nhân dân ta được phát huy cao độ. ...

Nguyễn Minh viết 01:07 ngày 11/01/2018

Chứng minh câu tục ngữ Có chí thì nên

Đề bài: Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: “Có chí thì nên”. Tham khảo bài làm của bạn Nguyễn Thị Phương Thảo Cuộc sống có rất nhiều những khó khăn, và “sống” tức là đối mặt với những khó khăn đó. Ở đời có mấy ai không muốn đạt được thành công? Song không phải ai cũng ...

Nguyễn Minh viết 11:27 ngày 01/06/2017