Phân tích nội dung và những chủ ý đầy tính nhân văn của tác giả trong đoạn trích kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ.

M. Gor-ki từng nói: “Nhà văn không biết đến văn học dân gian là một nhà văn tồi”. Lưu Quang vũ đã dựa vào một câu chuyện dân gian mà làm nên vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, từng làm say mê bao khán giả và độc giả lâu nay. Đó là một tiếp thu đầy sáng tạo. Trước hết phải thấy rằng câu chuyện ...

Nguyễn Minh viết 23:50 ngày 04/06/2017

Soạn bài hồn trương ba, da hàng thịt

Soạn bài hồn trương ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Xung đột giữa hồn và xác. - Hồn là cái cao khiết, trong sạch và thẳng thắn… - Xác là cái phàm tục thấp kém, thèm ăn ngon, thèm rượu thịt… - > Sự tương phản gay gắt không thế dung hòa nên đã nảy sinh ...

Nguyễn Minh viết 10:55 ngày 01/06/2017

Phân tích triết lý sống trong Hồn Trương Ba da hàng thịt

Đề bài: Phân tích triết lý sống trong Hồn Trương Ba da hàng thịt Từ sự so sánh về quan điểm triết lý giữa truyện cổ dân gian “Hồn Trương Ba, da Hàng thịt” và vở kịch cùng tên của Lưu Quang Vũ, bài viết đã nêu lên những nét mới, rất có ý nghĩa trong tác phẩm của nhà soạn kịch nổi tiếng ...

Nguyễn Minh viết 13:00 ngày 28/05/2017