Bài 3 trang 154 Sách bài tập Sinh học 10: Trình bày diễn biến quá trình phân bào ở tế bào nhân sơ. Nêu sự khác...

Bài 3 trang 154 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Trình bày diễn biến quá trình phân bào ở tế bào nhân sơ. Nêu sự khác biệt nhau cơ bản giữa phân bào ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. Trình bày diễn biến quá trình phân bào ở tế bào nhân sơ. Nêu sự khác biệt nhau cơ bản giữa phân bào ở ...

Nguyễn Minh viết 18:25 ngày 25/04/2018

Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia chất tế bào thành những xoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của enzim? Giải thích?

Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia tế bào chất thành những ngăn tương đối cách biệt. Cấu trúc như vậy có lợi cho hoạt động của enzim: tạo điều kiện cho sự phối hợp hoạt động của các enzim. Vì trong tế bào enzim hoạt động ...

Nguyễn Minh viết 12:39 ngày 24/02/2018

Hoạt động sống của tế bào

Hoạt động sống của tế bào Sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường. ...

Nguyễn Minh viết 15:18 ngày 12/01/2018