Tạo giống mới bằng công nghệ tế bào

Bài viết giới thiệu tóm tắt các phương pháp và quy trình tạo giống bằng công nghệ tế bào Xem thêm: Chuyên đề 4 ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:39 ngày 23/06/2018

TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN 1. Quy trình Gây đột biến tạo giống mới là phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí và hóa học, nhằm làm thay đổi vật liệu di truyền của sinh vật để phục vụ cho lợi ích của con người a. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến – Xử lí ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 07:57 ngày 14/05/2018

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm: – Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định. – Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào. – Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),… ...

Nguyễn Minh viết 18:34 ngày 24/02/2018

Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào.

Công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhán giống vô tính ở cáy trồng và tạo giông cây trồng mới, ở vật nuôi đã thu được một số kết quả bước đầu như đã nhân bản thành công đốì với cừu, bò và một số loài động vật khác, mở ra triển vọng nhân nhanh nguồn gen động ...

Nguyễn Minh viết 18:05 ngày 24/02/2018

Giải bài 1,2,3 trang 25 SGK Sinh 6: Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 25 SGK Sinh 6 : Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật. A. Tóm Tắt Lý Thuyết Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau, nhưng chúng đều gồm ...

Nguyễn Minh viết 11:35 ngày 22/02/2018

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 1: Tế bào thực vật - Phần 1

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 1: Tế bào thực vật - Phần 1 Giải bài tập môn Sinh học lớp 6 Bài tập môn Sinh học lớp 6 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho ...

Nguyễn Minh viết 15:08 ngày 15/01/2018

Hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật - trang 23

Hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật - trang 23 Rễ, thân, lá của thực vật đều được cấu tạo bởi các tế bào. ...

Nguyễn Minh viết 08:47 ngày 13/01/2018