Sinh học Lớp 8

Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 3: Tế bào

Bài 3: Tế bào

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 4: Mô

Bài 4: Mô

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 6: Phản xạ

Bài 6: Phản xạ

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 7: Bộ xương

Bài 7: Bộ xương

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 10: Hoạt động của cơ

Bài 10: Hoạt động của cơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 14: Bạch cầu, miễn dịch

Bài 14: Bạch cầu, miễn dịch

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 17: Tim và mạch máu

Bài 17: Tim và mạch máu

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

don viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 21: Hoạt động hô hấp

Bài 21: Hoạt động hô hấp

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 22: Vệ sinh hô hấp

Bài 22: Vệ sinh hô hấp

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

don viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

don viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 31: Trao đổi chất

Bài 31: Trao đổi chất

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa

Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 32: Chuyển hóa

Bài 32: Chuyển hóa

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 34: Vitamin và muối khoáng

Bài 34: Vitamin và muối khoáng

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 33: Thân nhiệt

Bài 33: Thân nhiệt

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 35: Ôn tập học kì I

Bài 35: Ôn tập học kì I

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước

Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da

Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Son Dong viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 42: Vệ sinh da

Bài 42: Vệ sinh da

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 45: Dây thần kinh tủy

Bài 45: Dây thần kinh tủy

don viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 47: Đại não

Bài 47: Đại não

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 50. Vệ sinh mắt

Bài 50. Vệ sinh mắt

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Son Dong viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:22 ngày 18/05/2018

Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 58: Tuyến sinh dục

Bài 58: Tuyến sinh dục

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động

Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

Son Dong viết 10:24 ngày 18/05/2018

Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (bệnh tình dục)

Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (bệnh tình dục)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 66: Ôn tập - Tổng kết

Bài 66: Ôn tập - Tổng kết

don viết 10:23 ngày 18/05/2018

Bài 65: Đại dịch AIDS- Thảm họa của loài người

Bài 65: Đại dịch AIDS- Thảm họa của loài người

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:24 ngày 18/05/2018

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 65 SGK Sinh học lớp 8 bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:36 ngày 10/10/2018

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 63 SGK Sinh học lớp 8 bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai được VnDoc sưu tầm và đăng tải, ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:36 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Giải bài tập Sinh học rút gọn lớp 8 bài 5 Giải bài tập SGK Sinh học 8: Thực hành: Quan sát tế bào và mô Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:35 ngày 10/10/2018

Giải bài tập trang 7 SGK Sinh lớp 8: Bài mở đầu

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 1 Giải bài tập Sinh lớp 8 bài 1: Bài mở đầu Giải bài tập trang 7 SGK Sinh lớp 8: Bài mở đầu được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:35 ngày 10/10/2018

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 62: Thụ tinh, Thụ thai và phát triển của thai

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 62 SGK Sinh học lớp 8 bài 62: Thụ tinh, Thụ thai và phát triển của thai Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 62: Thụ tinh, Thụ thai và phát triển của thai được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng ...

Hồng Quyên viết 23:32 ngày 10/10/2018

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (Bệnh tình dục)

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 64 SGK Sinh học lớp 8 bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (Bệnh tình dục) được VnDoc sưu tầm và đăng ...

nhi nguyen viết 23:27 ngày 10/10/2018

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 61 SGK Sinh học lớp 8 bài 61: Cơ quan sinh dục nữ Giải bài tập Sinh học lớp 8 bài 61: Cơ quan sinh dục nữ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn ...

Hồng Quyên viết 23:27 ngày 10/10/2018

Năm 2014 trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tuyển sinh 800 chỉ tiêu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP Kí hiệu trường Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Số 259,Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. ĐT: (067)3 851 274. Website: www.dtcc.edu.vn D50 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:52 ngày 05/06/2018

Giải Sinh 8 Bài 66: Ôn tập tổng kết

Bài 66: Ôn tập tổng kết Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác Muc lục Giải bài tập Sinh học 8 theo ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:06 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thân

Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thân Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác Muc lục Giải bài tập Sinh học 8 theo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:06 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác Muc lục Giải bài tập Sinh học 8 ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:05 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác Muc lục Giải bài tập Sinh học 8 theo ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:05 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ Câu hỏi giữa bài Dựa vào hình 61-1 và bằng những thông tin thu lượm được để hoàn thiện thông tin dưới đây về chức năng của từng bộ phận Trả lời: 1. Buồng trứng 2. Phễu dẫn trứng 3. Tử cung 4. Âm đạo 5. Cổ tử cung 6. Âm vật 7. Ống dẫn ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:05 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác Muc lục Giải bài tập Sinh học 8 theo ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:05 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác Muc lục Giải bài tập ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:04 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác Muc lục Giải bài tập Sinh học 8 theo ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:04 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Bài 39: Bài tiết nước tiểu Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác Muc lục Giải bài tập Sinh học 8 theo chương ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:04 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 62: Thụ tinh. Thụ thai và phát triển của thai

Bài 62: Thụ tinh. Thụ thai và phát triển của thai Câu hỏi giữa bài Trả lời câu hỏi trang 193 SGK Sinh 8: Hãy nêu rõ những điều kiện cần cho sự thụ tinh và thụ thai Trả lời: - Điều kiện cần cho sự thụ tinh : trứng gặp được tinh trùng, tinh trùng chui được vào trứng( số lượng ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:04 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác Muc lục ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:04 ngày 09/05/2018

Giải Sinh 8 Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác Muc lục Giải bài tập Sinh học 8 theo chương ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:04 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>