Sinh học Lớp 8

Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Bài 3: Tế bào

Bài 3: Tế bào

Bài 4: Mô

Bài 4: Mô

Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Bài 6: Phản xạ

Bài 6: Phản xạ

Bài 7: Bộ xương

Bài 7: Bộ xương

Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Bài 10: Hoạt động của cơ

Bài 10: Hoạt động của cơ

Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Bài 14: Bạch cầu, miễn dịch

Bài 14: Bạch cầu, miễn dịch

Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Bài 17: Tim và mạch máu

Bài 17: Tim và mạch máu

Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Bài 21: Hoạt động hô hấp

Bài 21: Hoạt động hô hấp

Bài 22: Vệ sinh hô hấp

Bài 22: Vệ sinh hô hấp

Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Bài 31: Trao đổi chất

Bài 31: Trao đổi chất

Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa

Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa

Bài 32: Chuyển hóa

Bài 32: Chuyển hóa

Bài 34: Vitamin và muối khoáng

Bài 34: Vitamin và muối khoáng

Bài 33: Thân nhiệt

Bài 33: Thân nhiệt

Bài 35: Ôn tập học kì I

Bài 35: Ôn tập học kì I

Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước

Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước

Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da

Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da

Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Bài 42: Vệ sinh da

Bài 42: Vệ sinh da

Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Bài 45: Dây thần kinh tủy

Bài 45: Dây thần kinh tủy

Bài 47: Đại não

Bài 47: Đại não

Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Bài 50. Vệ sinh mắt

Bài 50. Vệ sinh mắt

Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Bài 58: Tuyến sinh dục

Bài 58: Tuyến sinh dục

Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động

Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động

Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (bệnh tình dục)

Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (bệnh tình dục)

Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Bài 66: Ôn tập - Tổng kết

Bài 66: Ôn tập - Tổng kết

Bài 65: Đại dịch AIDS- Thảm họa của loài người

Bài 65: Đại dịch AIDS- Thảm họa của loài người

Giải Sinh 8 Bài 66: Ôn tập tổng kết

Bài 66: Ôn tập tổng kết Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thân

Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thân Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ Câu hỏi giữa bài Dựa vào hình 61-1 và bằng những thông tin thu lượm được để hoàn thiện thông tin dưới đây về chức năng của từng bộ phận Trả lời: 1. ...

Giải Sinh 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh ...

Giải Sinh 8 Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Bài 39: Bài tiết nước tiểu Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 62: Thụ tinh. Thụ thai và phát triển của thai

Bài 62: Thụ tinh. Thụ thai và phát triển của thai Câu hỏi giữa bài Trả lời câu hỏi trang 193 SGK Sinh 8: Hãy nêu rõ những điều kiện cần cho sự thụ tinh và thụ thai Trả lời: ...

Giải Sinh 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội ...

Giải Sinh 8 Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục

Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (Bệnh tình dục) Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung ...

Giải Sinh 8 Bài 31: Trao đổi chất

Bài 31: Trao đổi chất Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. Tham ...

Giải Sinh 8 Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người

Bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học ...

Giải Sinh 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy

Bài 45: Dây thần kinh tủy Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

Giải Sinh 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Bài 60: Cơ quan sinh dục nam Câu hỏi giữa bài Dựa vào hình 60-1 và các chú thích trên hình để hoàn thiện thông tin dưới đây? Trả lời: 1. Tinh hoàn 2. Mào tinh 3. Bìu ...

Giải Sinh 8 Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh Để học tốt Sinh 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 8. ...

1 2 3 4 .. > >>