Ngữ văn Lớp 8

Tôi đi học

Soạn bài: Tôi đi học

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:41 ngày 04/01/2017

Cấp độ khái quát nghĩa của từ

Soạn bài: Cấp độ khái quát nghĩa của từ

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:41 ngày 04/01/2017

Tính thống nhất chủ đề của văn bản

Soạn bài: Tính thống nhất chủ đề của văn bản

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:42 ngày 04/01/2017

Trong lòng mẹ

Soạn bài: Trong lòng mẹ

don viết 17:42 ngày 04/01/2017

Trường từ vựng

Soạn bài: Trường từ vựng

Son Dong viết 17:42 ngày 04/01/2017

Bố cục của văn bản

Soạn bài: Bố cục của văn bản

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:42 ngày 04/01/2017

Tức nước vỡ bờ

Soạn bài: Tức nước vỡ bờ

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:42 ngày 04/01/2017

Xây dựng đoạn văn trong văn bản

Soạn bài: Xây dựng đoạn văn trong văn bản

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:42 ngày 04/01/2017

Lão Hạc

Soạn bài: Lão Hạc

don viết 17:43 ngày 04/01/2017

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Soạn bài: Từ tượng hình, từ tượng thanh

Son Dong viết 17:43 ngày 04/01/2017

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Soạn bài: Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:43 ngày 04/01/2017

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Soạn bài: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:44 ngày 04/01/2017

Tóm tắt văn bản tự sự

Soạn bài: Tóm tắt văn bản tự sự

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:44 ngày 04/01/2017

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

don viết 17:44 ngày 04/01/2017

Cô bé bán diêm

Soạn bài: Cô bé bán diêm

Son Dong viết 17:44 ngày 04/01/2017

Trợ từ, thán từ

Soạn bài: Trợ từ, thán từ

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:44 ngày 04/01/2017

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Soạn bài: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:45 ngày 04/01/2017

Đánh nhau với cối xay gió

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:45 ngày 04/01/2017

Tình thái từ

Soạn bài: Tình thái từ

don viết 17:45 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Son Dong viết 17:45 ngày 04/01/2017

Chiếc lá cuối cùng

Soạn bài: Chiếc lá cuối cùng

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:46 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:46 ngày 04/01/2017

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Soạn bài: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:46 ngày 04/01/2017

Hai cây phong

Soạn bài: Hai cây phong

don viết 17:46 ngày 04/01/2017

Ôn tập truyện kí Việt Nam

Soạn bài: Ôn tập truyện kí Việt Nam

Son Dong viết 17:46 ngày 04/01/2017

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Soạn bài: Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:46 ngày 04/01/2017

Nói giảm nói tránh

Soạn bài: Nói giảm nói tránh

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:47 ngày 04/01/2017

Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Soạn bài: Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:47 ngày 04/01/2017

Câu ghép

Soạn bài: Câu ghép

don viết 17:47 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Son Dong viết 17:47 ngày 04/01/2017

Ôn dịch thuốc lá

Soạn bài: Ôn dịch thuốc lá

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:47 ngày 04/01/2017

Câu ghép (tiếp theo)

Soạn bài: Câu ghép (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:47 ngày 04/01/2017

Phương pháp thuyết minh

Soạn bài: Phương pháp thuyết minh

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:47 ngày 04/01/2017

Bài toán dân số

Soạn bài: Bài toán dân số

don viết 17:47 ngày 04/01/2017

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Soạn bài: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Son Dong viết 17:47 ngày 04/01/2017

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Soạn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:48 ngày 04/01/2017

Dấu ngoặc kép

Soạn bài: Dấu ngoặc kép

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:48 ngày 04/01/2017

Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng

Soạn bài: Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:48 ngày 04/01/2017

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Soạn bài: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

don viết 17:48 ngày 04/01/2017

Đập đá ở Côn Lôn

Soạn bài: Đập đá ở Côn Lôn

Son Dong viết 17:48 ngày 04/01/2017

Ôn luyện về dấu câu

Soạn bài: Ôn luyện về dấu câu

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:48 ngày 04/01/2017

Thuyết minh về một thể loại văn học

Soạn bài: Thuyết minh về một thể loại văn học

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:49 ngày 04/01/2017

Muốn làm thằng cuội

Soạn bài: Muốn làm thằng cuội

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:49 ngày 04/01/2017

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

don viết 17:49 ngày 04/01/2017

Hai chữ nước nhà

Soạn bài: Hai chữ nước nhà

Son Dong viết 17:49 ngày 04/01/2017

Làm thơ bảy chữ

Soạn bài: Làm thơ bảy chữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:49 ngày 04/01/2017

Soạn bài lớp 8 tập 2

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 8 tập 2. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:41 ngày 04/01/2017

Nhớ rừng

Soạn bài: Nhớ rừng

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:50 ngày 04/01/2017

Câu nghi vấn

Soạn bài: Câu nghi vấn

don viết 17:50 ngày 04/01/2017

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Son Dong viết 17:50 ngày 04/01/2017

Quê hương

Soạn bài: Quê hương

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:50 ngày 04/01/2017

Khi con tu hú

Soạn bài: Khi con tu hú

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:51 ngày 04/01/2017

Câu nghi vấn (tiếp theo)

Soạn bài: Câu nghi vấn (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:51 ngày 04/01/2017

Thuyết minh về một phương pháp cách làm

Soạn bài: Thuyết minh về một phương pháp cách làm

don viết 17:51 ngày 04/01/2017

Tức cảnh Pắc Bó

Soạn bài: Tức cảnh Pắc Bó

Son Dong viết 17:51 ngày 04/01/2017

Câu cầu khiến

Soạn bài: Câu cầu khiến

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:51 ngày 04/01/2017

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Soạn bài: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:51 ngày 04/01/2017

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Soạn bài: Ôn tập về văn bản thuyết minh

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:52 ngày 04/01/2017

Ngắm trăng

Soạn bài: Ngắm trăng

don viết 17:52 ngày 04/01/2017

Đi đường (Tẩu lộ)

Soạn bài: Đi đường (Tẩu lộ)

Son Dong viết 17:52 ngày 04/01/2017

Câu cảm thán

Soạn bài: Câu cảm thán

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:52 ngày 04/01/2017

Câu trần thuật

Soạn bài: Câu trần thuật

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:52 ngày 04/01/2017

Thiên đô chiếu

Soạn bài: Thiên đô chiếu

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:53 ngày 04/01/2017

Câu phủ định

Soạn bài: Câu phủ định

don viết 17:53 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương (phần văn)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần văn)

Son Dong viết 17:53 ngày 04/01/2017

Hịch tướng sĩ

Soạn bài: Hịch tướng sĩ

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:53 ngày 04/01/2017

Hành động nói

Soạn bài: Hành động nói

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:53 ngày 04/01/2017

Nước Đại Việt ta - Nguyễn Trãi

Soạn bài: Nước Đại Việt ta - Nguyễn Trãi

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:53 ngày 04/01/2017

Hành động nói tiếp theo

Soạn bài: Hành động nói tiếp theo

don viết 17:54 ngày 04/01/2017

Ôn tập về luận điểm

Soạn bài: Ôn tập về luận điểm

Son Dong viết 17:54 ngày 04/01/2017

Bàn về phép học

Soạn bài: Bàn về phép học

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:54 ngày 04/01/2017

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Soạn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:54 ngày 04/01/2017

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Soạn bài: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:54 ngày 04/01/2017

Thuế máu

Soạn bài: Thuế máu

don viết 17:54 ngày 04/01/2017

Hội thoại

Soạn bài: Hội thoại

Son Dong viết 17:54 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Soạn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:55 ngày 04/01/2017

Đi bộ ngao du

Soạn bài: Đi bộ ngao du

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:55 ngày 04/01/2017

Hội thoại (tiếp theo)

Hội thoại (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:55 ngày 04/01/2017

Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

don viết 17:55 ngày 04/01/2017

Lựa chọn trật tự từ trong câu

Soạn bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Son Dong viết 17:55 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Soạn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:56 ngày 04/01/2017

Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục

Soạn bài: Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:56 ngày 04/01/2017

Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu

Soạn bài: Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:56 ngày 04/01/2017

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

don viết 17:56 ngày 04/01/2017

Chữa lỗi diễn đạt

Soạn bài: Chữa lỗi diễn đạt

Son Dong viết 17:56 ngày 04/01/2017

Văn bản tường trình

Soạn bài: Văn bản tường trình

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:57 ngày 04/01/2017

Luyện tập về văn bản tường trình

Soạn bài: Luyện tập về văn bản tường trình

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:57 ngày 04/01/2017

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:57 ngày 04/01/2017

Văn bản thông báo

Soạn bài: Văn bản thông báo

don viết 17:57 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Son Dong viết 17:57 ngày 04/01/2017

Luyện tập làm văn bản thông báo

Soạn bài: Luyện tập làm văn bản thông báo

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:57 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần làm văn

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:35 ngày 04/01/2017

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

don viết 09:13 ngày 18/05/2018

Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng

Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng

Son Dong viết 09:13 ngày 18/05/2018

Tôi đi học - Thanh Tịnh

Tôi đi học - Thanh Tịnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:14 ngày 18/05/2018

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:13 ngày 18/05/2018

Xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8

Xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:14 ngày 18/05/2018

Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố

Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố

don viết 09:14 ngày 18/05/2018

Lão Hạc - Nam Cao

Lão Hạc - Nam Cao

Son Dong viết 09:13 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự (làm tại lớp) lớp 8

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự (làm tại lớp) lớp 8

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:13 ngày 18/05/2018

Cô bé bán diêm - Andécxen

Cô bé bán diêm - Andécxen

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:14 ngày 18/05/2018

Chiếc lá cuối cùng - O.Hen-ri

Chiếc lá cuối cùng - O.Hen-ri

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:14 ngày 18/05/2018

Hai cây phong - Ai-ma-tốp

Hai cây phong - Ai-ma-tốp

don viết 09:14 ngày 18/05/2018

Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

Son Dong viết 09:14 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:14 ngày 18/05/2018

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:14 ngày 18/05/2018

Nói quá

Nói quá

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:14 ngày 18/05/2018

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả

don viết 09:15 ngày 18/05/2018

Câu ghép (Tiếp theo)

Câu ghép (Tiếp theo)

Son Dong viết 09:14 ngày 18/05/2018

Dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:14 ngày 18/05/2018

Văn bản Ôn dịch, Thuốc lá - Nguyễn Khắc Viện

Văn bản Ôn dịch, Thuốc lá - Nguyễn Khắc Viện

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:14 ngày 18/05/2018

Văn bản Bài toán dân số - Thái An

Văn bản Bài toán dân số - Thái An

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:14 ngày 18/05/2018

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Phan Bội Châu

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Phan Bội Châu

don viết 09:14 ngày 18/05/2018

Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà

Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà

Son Dong viết 09:15 ngày 18/05/2018

Đập đá ở Côn Lôn - Phân Châu Trinh

Đập đá ở Côn Lôn - Phân Châu Trinh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:14 ngày 18/05/2018

Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải

Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:15 ngày 18/05/2018

Ông Đồ - Vũ Đình Liên

Ông Đồ - Vũ Đình Liên

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:15 ngày 18/05/2018

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

don viết 09:14 ngày 18/05/2018

Hoạt động ngữ văn :Làm thơ bảy chữ

Hoạt động ngữ văn :Làm thơ bảy chữ

Son Dong viết 09:14 ngày 18/05/2018

Quê Hương - Tế Hanh

Quê Hương - Tế Hanh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:14 ngày 18/05/2018

Nhớ Rừng - Thế Lữ

Nhớ Rừng - Thế Lữ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:14 ngày 18/05/2018

Khi con tu hú - Tố Hữu

Khi con tu hú - Tố Hữu

Son Dong viết 09:14 ngày 18/05/2018

Câu nghi vấn (Tiếp theo)

Câu nghi vấn (Tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:14 ngày 18/05/2018

Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)

Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)

don viết 09:15 ngày 18/05/2018

Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh

Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh

Son Dong viết 09:15 ngày 18/05/2018

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:14 ngày 18/05/2018

Ngắm trăng (Vọng nguyệt) - Hồ Chí Minh

Ngắm trăng (Vọng nguyệt) - Hồ Chí Minh

don viết 09:15 ngày 18/05/2018

Đi đường (Tiểu lộ) - Hồ Chí Minh

Đi đường (Tiểu lộ) - Hồ Chí Minh

Son Dong viết 09:15 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh

Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:15 ngày 18/05/2018

Chiếu dời đô - Lí Công Uẩn

Chiếu dời đô - Lí Công Uẩn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:15 ngày 18/05/2018

Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn

Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn

Son Dong viết 09:15 ngày 18/05/2018

Hành động nói (tiếp theo)

Hành động nói (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:15 ngày 18/05/2018

Bàn luận về phép học - Nguyễn Thiếp

Bàn luận về phép học - Nguyễn Thiếp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:15 ngày 18/05/2018

Thuế máu - Nguyễn Ái Quốc

Thuế máu - Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:15 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận

don viết 09:16 ngày 18/05/2018

Đi bộ ngao du - Ru xô

Đi bộ ngao du - Ru xô

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:15 ngày 18/05/2018

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

don viết 09:15 ngày 18/05/2018

Nghị Luận Xã Hội Lớp 8

Nghị Luận Xã Hội Lớp 8

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:16 ngày 18/05/2018

Chiều hôm nhớ nhà - Bà huyện Thanh Quan

Chiều hôm nhớ nhà - Bà huyện Thanh Quan

don viết 09:17 ngày 18/05/2018

Ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen

Ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:16 ngày 18/05/2018

Tắt Đèn - Ngô Tất Tố

Tắt Đèn - Ngô Tất Tố

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:16 ngày 18/05/2018

Người thầy đầu tiên - Ai-ma-tốp

Người thầy đầu tiên - Ai-ma-tốp

don viết 09:16 ngày 18/05/2018

Văn bản tường trình - Văn bản thông báo

Văn bản tường trình - Văn bản thông báo

Son Dong viết 09:17 ngày 18/05/2018

Văn tự sự lớp 8

Văn tự sự lớp 8

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:16 ngày 18/05/2018

Văn Thuyết Minh lớp 8

Văn Thuyết Minh lớp 8

don viết 09:17 ngày 18/05/2018

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn - Kì 1)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn - Kì 1) Quảng cáo 1. Bảng thống kê Tên tác giả Năm sinh Bút danh(nếu có) Những tác phẩm chính Nguyễn Khải 1930 Mùa lạc (1960), Xung đột (1953- 1962), Chiến sĩ (1973), Gặp gỡ cuối năm ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:09 ngày 22/09/2018

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 2 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi. Bài làm 1 Trong rất nhiều loại bút mà con người sử dụng hằng ngày thì cây bút máy tiện dụng và cần thiết đối với tầng lớp học sinh, sinh viên, giáo viên và công chức. ...

WeagmaZoorm viết 16:27 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 4 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Nếu em được chứng kiến câu chuyện bán chó của Lão Hạc nói cho ông giáo, em sẽ kể lại như thế nào? Bài làm 2 Tôi choàng tỉnh giấc, dậy từ khi mặt trời còn chưa treo ngọn tre. Đó là một thói quen bình thường ...

WeagmaZoorm viết 16:27 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 4 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam. Bài làm 2 Đã từ lâu, khi nhắc đến người phụ nữ Việt Nam, bạn bè quốc tế lại trầm trồ nói về chiếc áo dài. Quả thực, chiếc áo dài Việt Nam xứng đáng được coi là loại trang ...

Gregoryquary viết 16:27 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 2 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn. Bài làm 1 Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lần mắc khuyết điểm. Nhưng có những khuyết điểm khiến ta luôn ray rứt mãi. Đó là trường hợp của ...

oranh11 viết 16:27 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 2 bài 3

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi. Bài làm 3 Từ thuở xa xưa, Khi sáng tạo ra được những ký tự, con người đã luôn khao khát lưu lại bằng văn bản những cuộc phiêu lưu như là một bằng chứng thể hiện khả ...

huynh hao viết 16:27 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 1 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích Bài làm 2 Bun là một chú mèo rất dễ thương. Chả là năm lớp 4, do đạt thành tích cao trong học tập nên bố mẹ đã mua tặng cho tôi một chú ...

oranh11 viết 16:27 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 2 bài 4

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi. Bài làm 4 Đối với những người lao động trí óc, đặc biệt đối với những thế hệ học sinh thì chiếc bút bi là người bạn thân thiết không thể tách rời. Chiếc bút bi có vai ...

pov-olga4 viết 16:27 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 1 bài 3

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích. Bài làm 3 "Meo…meo…meo" hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học là chú mèo lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Đó là ...

pov-olga4 viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 4 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam. Bài làm 1 Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những văn hóa, nét đặc trưng của từng vùng miền và trang phục truyền thống riêng. Phụ nữ Nhật tự hào với Kimono, phụ nữ Hàn Quốc ...

EllType viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 4 bài 3

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Nếu em được chứng kiến câu chuyện bán chó của Lão Hạc nói cho ông giáo, em sẽ kể lại như thế nào? Bài làm 3 Ở xóm Giữa của làng Đại Hoàng chỉ có khoảng vài chục nóc nhà. Lão Hạc là hàng xóm của gia đình em và ...

nguyễn phương viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 3 bài 3

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Kể về 1 việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng. Bài làm 3 Bố mẹ đã có công sinh thành và nuôi dưỡng tôi nên người, vì vậy ơn nghĩa của họ tôi sẽ không thể trả hết được. Nhưng tôi lại có thể làm cho bô mẹ vui,làm ...

nguyễn phương viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 2 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi. Bài làm 2 Trong cuộc sống của mỗi con người, đặc biệt là lứa tuổi học trò. Bút bi là một vật dụng quen thuộc vì nó đã gắn bó với chúng ta suốt chặng đường tiếp thu học ...

nguyễn phương viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 1 lớp 8 đề 1 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Bài làm 2 Ai đã từng qua một thời cắp sách hẳn không thể nào quên không khí của những buổi tựu trường. Với tôi, ngày khai trường luôn là một kỷ niệm đẹp. Đó cũng là ...

huynh hao viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 3 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Kể về 1 việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng. Bài làm 2 Ba mẹ là người đã cho tôi sự sống, cho tôi tình yêu cao cả, dạy cho tôi những điều tốt đẹp nhất để tôi làm hành trang bước vào đời. Trong mắt tôi, không ...

Gregoryquary viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 1 lớp 8 đề 2 bài 3

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Người ấy (bạn, thầy, người thân...) sống mãi trong lòng tôi. Bài làm 3 Trong cuộc đời của mỗi con người thì có lẽ thời gian đẹp nhất chính là tuổi thơ và tôi cũng vậy. Tuổi thơ của tôi cũng như bao người khác ...

oranh11 viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 3 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Giới thiệu về đôi dép lốp trong kháng chiến. Bài làm 1 Đôi dép cao su là vật dụng đầy sáng tạo và độc đáo, chỉ ở đất nước Việt Narn mới có. Nó đã gắn bó thân thiết với cán bộ và chiến sĩ ta qua hai cuộc kháng ...

van vinh thang viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 1 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích Bài làm 1 Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu, đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo... Riêng với tôi, tuổi ...

Nguyễn Minh viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 2 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn. Bài làm 2 Trong cuộc sống, mỗi chúng ta không ít lần mắc lỗi nhưng có những lỗi lầm đã gây ra không bao giờ chúng ta quên được. Bây giờ, cứ mỗi lần ...

Mariazic1 viết 16:26 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 4 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Nếu em được chứng kiến câu chuyện bán chó của Lão Hạc nói cho ông giáo, em sẽ kể lại như thế nào? Bài làm 1 Trời đã thủng buổi, mặt trời chói chang len qua những bóng lá rọi xuống khung cửa nan nhà. Tôi đang ...

nguyễn phương viết 16:26 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>