Ngữ văn Lớp 8

Tôi đi học

Soạn bài: Tôi đi học

Cấp độ khái quát nghĩa của từ

Soạn bài: Cấp độ khái quát nghĩa của từ

Tính thống nhất chủ đề của văn bản

Soạn bài: Tính thống nhất chủ đề của văn bản

Trong lòng mẹ

Soạn bài: Trong lòng mẹ

Trường từ vựng

Soạn bài: Trường từ vựng

Bố cục của văn bản

Soạn bài: Bố cục của văn bản

Tức nước vỡ bờ

Soạn bài: Tức nước vỡ bờ

Xây dựng đoạn văn trong văn bản

Soạn bài: Xây dựng đoạn văn trong văn bản

Lão Hạc

Soạn bài: Lão Hạc

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Soạn bài: Từ tượng hình, từ tượng thanh

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Soạn bài: Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Soạn bài: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Tóm tắt văn bản tự sự

Soạn bài: Tóm tắt văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Cô bé bán diêm

Soạn bài: Cô bé bán diêm

Trợ từ, thán từ

Soạn bài: Trợ từ, thán từ

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Soạn bài: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Đánh nhau với cối xay gió

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió

Tình thái từ

Soạn bài: Tình thái từ

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Chiếc lá cuối cùng

Soạn bài: Chiếc lá cuối cùng

Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Soạn bài: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Hai cây phong

Soạn bài: Hai cây phong

Ôn tập truyện kí Việt Nam

Soạn bài: Ôn tập truyện kí Việt Nam

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Soạn bài: Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Nói giảm nói tránh

Soạn bài: Nói giảm nói tránh

Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Soạn bài: Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Câu ghép

Soạn bài: Câu ghép

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Ôn dịch thuốc lá

Soạn bài: Ôn dịch thuốc lá

Câu ghép (tiếp theo)

Soạn bài: Câu ghép (tiếp theo)

Phương pháp thuyết minh

Soạn bài: Phương pháp thuyết minh

Bài toán dân số

Soạn bài: Bài toán dân số

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Soạn bài: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Soạn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Dấu ngoặc kép

Soạn bài: Dấu ngoặc kép

Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng

Soạn bài: Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Soạn bài: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Đập đá ở Côn Lôn

Soạn bài: Đập đá ở Côn Lôn

Ôn luyện về dấu câu

Soạn bài: Ôn luyện về dấu câu

Thuyết minh về một thể loại văn học

Soạn bài: Thuyết minh về một thể loại văn học

Muốn làm thằng cuội

Soạn bài: Muốn làm thằng cuội

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

Hai chữ nước nhà

Soạn bài: Hai chữ nước nhà

Làm thơ bảy chữ

Soạn bài: Làm thơ bảy chữ

Soạn bài lớp 8 tập 2

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 8 tập 2. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Nhớ rừng

Soạn bài: Nhớ rừng

Câu nghi vấn

Soạn bài: Câu nghi vấn

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Quê hương

Soạn bài: Quê hương

Khi con tu hú

Soạn bài: Khi con tu hú

Câu nghi vấn (tiếp theo)

Soạn bài: Câu nghi vấn (tiếp theo)

Thuyết minh về một phương pháp cách làm

Soạn bài: Thuyết minh về một phương pháp cách làm

Tức cảnh Pắc Bó

Soạn bài: Tức cảnh Pắc Bó

Câu cầu khiến

Soạn bài: Câu cầu khiến

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Soạn bài: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Soạn bài: Ôn tập về văn bản thuyết minh

Ngắm trăng

Soạn bài: Ngắm trăng

Đi đường (Tẩu lộ)

Soạn bài: Đi đường (Tẩu lộ)

Câu cảm thán

Soạn bài: Câu cảm thán

Câu trần thuật

Soạn bài: Câu trần thuật

Thiên đô chiếu

Soạn bài: Thiên đô chiếu

Câu phủ định

Soạn bài: Câu phủ định

Chương trình địa phương (phần văn)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần văn)

Hịch tướng sĩ

Soạn bài: Hịch tướng sĩ

Hành động nói

Soạn bài: Hành động nói

Nước Đại Việt ta - Nguyễn Trãi

Soạn bài: Nước Đại Việt ta - Nguyễn Trãi

Hành động nói tiếp theo

Soạn bài: Hành động nói tiếp theo

Ôn tập về luận điểm

Soạn bài: Ôn tập về luận điểm

Bàn về phép học

Soạn bài: Bàn về phép học

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Soạn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Soạn bài: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Thuế máu

Soạn bài: Thuế máu

Hội thoại

Soạn bài: Hội thoại

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Soạn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Đi bộ ngao du

Soạn bài: Đi bộ ngao du

Hội thoại (tiếp theo)

Hội thoại (tiếp theo)

Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Lựa chọn trật tự từ trong câu

Soạn bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Soạn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục

Soạn bài: Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục

Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu

Soạn bài: Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Chữa lỗi diễn đạt

Soạn bài: Chữa lỗi diễn đạt

Văn bản tường trình

Soạn bài: Văn bản tường trình

Luyện tập về văn bản tường trình

Soạn bài: Luyện tập về văn bản tường trình

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)

Văn bản thông báo

Soạn bài: Văn bản thông báo

Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Luyện tập làm văn bản thông báo

Soạn bài: Luyện tập làm văn bản thông báo

Ôn tập phần làm văn

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng

Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng

Tôi đi học - Thanh Tịnh

Tôi đi học - Thanh Tịnh

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8

Xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8

Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố

Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố

Lão Hạc - Nam Cao

Lão Hạc - Nam Cao

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự (làm tại lớp) lớp 8

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự (làm tại lớp) lớp 8

Cô bé bán diêm - Andécxen

Cô bé bán diêm - Andécxen

Chiếc lá cuối cùng - O.Hen-ri

Chiếc lá cuối cùng - O.Hen-ri

Hai cây phong - Ai-ma-tốp

Hai cây phong - Ai-ma-tốp

Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Nói quá

Nói quá

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả

Câu ghép (Tiếp theo)

Câu ghép (Tiếp theo)

Dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép

Văn bản Ôn dịch, Thuốc lá - Nguyễn Khắc Viện

Văn bản Ôn dịch, Thuốc lá - Nguyễn Khắc Viện

Văn bản Bài toán dân số - Thái An

Văn bản Bài toán dân số - Thái An

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Phan Bội Châu

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Phan Bội Châu

Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà

Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà

Đập đá ở Côn Lôn - Phân Châu Trinh

Đập đá ở Côn Lôn - Phân Châu Trinh

Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải

Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải

Ông Đồ - Vũ Đình Liên

Ông Đồ - Vũ Đình Liên

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Hoạt động ngữ văn :Làm thơ bảy chữ

Hoạt động ngữ văn :Làm thơ bảy chữ

Quê Hương - Tế Hanh

Quê Hương - Tế Hanh

Nhớ Rừng - Thế Lữ

Nhớ Rừng - Thế Lữ

Khi con tu hú - Tố Hữu

Khi con tu hú - Tố Hữu

Câu nghi vấn (Tiếp theo)

Câu nghi vấn (Tiếp theo)

Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)

Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)

Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh

Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

Ngắm trăng (Vọng nguyệt) - Hồ Chí Minh

Ngắm trăng (Vọng nguyệt) - Hồ Chí Minh

Đi đường (Tiểu lộ) - Hồ Chí Minh

Đi đường (Tiểu lộ) - Hồ Chí Minh

Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh

Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh

Chiếu dời đô - Lí Công Uẩn

Chiếu dời đô - Lí Công Uẩn

Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn

Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn

Hành động nói (tiếp theo)

Hành động nói (tiếp theo)

Bàn luận về phép học - Nguyễn Thiếp

Bàn luận về phép học - Nguyễn Thiếp

Thuế máu - Nguyễn Ái Quốc

Thuế máu - Nguyễn Ái Quốc

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận

Đi bộ ngao du - Ru xô

Đi bộ ngao du - Ru xô

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Nghị Luận Xã Hội Lớp 8

Nghị Luận Xã Hội Lớp 8

Chiều hôm nhớ nhà - Bà huyện Thanh Quan

Chiều hôm nhớ nhà - Bà huyện Thanh Quan

Ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen

Ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen

Tắt Đèn - Ngô Tất Tố

Tắt Đèn - Ngô Tất Tố

Người thầy đầu tiên - Ai-ma-tốp

Người thầy đầu tiên - Ai-ma-tốp

Văn bản tường trình - Văn bản thông báo

Văn bản tường trình - Văn bản thông báo

Văn tự sự lớp 8

Văn tự sự lớp 8

Văn Thuyết Minh lớp 8

Văn Thuyết Minh lớp 8

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 2 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi. Bài làm 1 Trong rất nhiều loại bút mà con người sử dụng hằng ngày thì cây bút máy tiện dụng và cần thiết đối với tầng lớp học sinh, sinh viên, giáo viên và công chức. ...

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 4 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Nếu em được chứng kiến câu chuyện bán chó của Lão Hạc nói cho ông giáo, em sẽ kể lại như thế nào? Bài làm 2 Tôi choàng tỉnh giấc, dậy từ khi mặt trời còn chưa treo ngọn tre. Đó là một thói quen bình thường ...

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 4 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam. Bài làm 2 Đã từ lâu, khi nhắc đến người phụ nữ Việt Nam, bạn bè quốc tế lại trầm trồ nói về chiếc áo dài. Quả thực, chiếc áo dài Việt Nam xứng đáng được coi là loại trang ...

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 2 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn. Bài làm 1 Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lần mắc khuyết điểm. Nhưng có những khuyết điểm khiến ta luôn ray rứt mãi. Đó là trường hợp của ...

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 2 bài 3

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi. Bài làm 3 Từ thuở xa xưa, Khi sáng tạo ra được những ký tự, con người đã luôn khao khát lưu lại bằng văn bản những cuộc phiêu lưu như là một bằng chứng thể hiện khả ...

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 1 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích Bài làm 2 Bun là một chú mèo rất dễ thương. Chả là năm lớp 4, do đạt thành tích cao trong học tập nên bố mẹ đã mua tặng cho tôi một chú ...

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 2 bài 4

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi. Bài làm 4 Đối với những người lao động trí óc, đặc biệt đối với những thế hệ học sinh thì chiếc bút bi là người bạn thân thiết không thể tách rời. Chiếc bút bi có vai ...

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 1 bài 3

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích. Bài làm 3 "Meo…meo…meo" hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học là chú mèo lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Đó là ...

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 4 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam. Bài làm 1 Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những văn hóa, nét đặc trưng của từng vùng miền và trang phục truyền thống riêng. Phụ nữ Nhật tự hào với Kimono, phụ nữ Hàn Quốc ...

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 4 bài 3

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Nếu em được chứng kiến câu chuyện bán chó của Lão Hạc nói cho ông giáo, em sẽ kể lại như thế nào? Bài làm 3 Ở xóm Giữa của làng Đại Hoàng chỉ có khoảng vài chục nóc nhà. Lão Hạc là hàng xóm của gia đình em và ...

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 3 bài 3

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Kể về 1 việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng. Bài làm 3 Bố mẹ đã có công sinh thành và nuôi dưỡng tôi nên người, vì vậy ơn nghĩa của họ tôi sẽ không thể trả hết được. Nhưng tôi lại có thể làm cho bô mẹ vui,làm ...

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 2 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi. Bài làm 2 Trong cuộc sống của mỗi con người, đặc biệt là lứa tuổi học trò. Bút bi là một vật dụng quen thuộc vì nó đã gắn bó với chúng ta suốt chặng đường tiếp thu học ...

Bài tập làm văn số 1 lớp 8 đề 1 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Bài làm 2 Ai đã từng qua một thời cắp sách hẳn không thể nào quên không khí của những buổi tựu trường. Với tôi, ngày khai trường luôn là một kỷ niệm đẹp. Đó cũng là ...

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 3 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Kể về 1 việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng. Bài làm 2 Ba mẹ là người đã cho tôi sự sống, cho tôi tình yêu cao cả, dạy cho tôi những điều tốt đẹp nhất để tôi làm hành trang bước vào đời. Trong mắt tôi, không ...

Bài tập làm văn số 1 lớp 8 đề 2 bài 3

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Người ấy (bạn, thầy, người thân...) sống mãi trong lòng tôi. Bài làm 3 Trong cuộc đời của mỗi con người thì có lẽ thời gian đẹp nhất chính là tuổi thơ và tôi cũng vậy. Tuổi thơ của tôi cũng như bao người khác ...

Bài tập làm văn số 3 lớp 8 đề 3 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Giới thiệu về đôi dép lốp trong kháng chiến. Bài làm 1 Đôi dép cao su là vật dụng đầy sáng tạo và độc đáo, chỉ ở đất nước Việt Narn mới có. Nó đã gắn bó thân thiết với cán bộ và chiến sĩ ta qua hai cuộc kháng ...

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 1 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích Bài làm 1 Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu, đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo... Riêng với tôi, tuổi ...

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 2 bài 2

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn. Bài làm 2 Trong cuộc sống, mỗi chúng ta không ít lần mắc lỗi nhưng có những lỗi lầm đã gây ra không bao giờ chúng ta quên được. Bây giờ, cứ mỗi lần ...

Bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 4 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Nếu em được chứng kiến câu chuyện bán chó của Lão Hạc nói cho ông giáo, em sẽ kể lại như thế nào? Bài làm 1 Trời đã thủng buổi, mặt trời chói chang len qua những bóng lá rọi xuống khung cửa nan nhà. Tôi đang ...

Bài tập làm văn số 1 lớp 8 đề 3 bài 1

Những bài văn hay lớp 8 | Văn mẫu lớp 8 Đề bài : Tôi thấy mình đã khôn lớn. Bài làm 1 Trong cuộc sống,bất cứ ai trưởng thành cũng đều trải qua tuổi ấu thơ, tôi cũng không ngoại lệ. Ngày ấy tôi thật hạnh phúc, may mắn khi được sống trong một gia đình ấm êm, ...

1 2 3 4 .. > >>